h

Stratemakerstoren mag niet worden vergeten

27 september 2010

Stratemakerstoren mag niet worden vergeten

De Nijmeegse SP-fractie reageert verbaasd op het nieuws dat het “Huis van de Geschiedenis” zeker tot 2014 in de Mariënburgkapel gevestigd blijft. In 2008 was het nog een optie dat de Stratemakerstoren er onderdak aan zou geven. Daarmee zou de noodzakelijke renovatie van dit monument een stapje dichterbij komen.

Bert Velthuis“De wethouder passeert de gemeenteraad met dit besluit,” aldus SP-raadslid Bert Velthuis. Hij heeft dan ook schriftelijke vragen aan het college gesteld. “De toren moet gerestaureerd worden en verdient meer aandacht. Een mogelijkheid was de vestiging van het Huis van de Geschiedenis. Op die manier sla je twee vliegen in één klap: Het Huis van de Geschiedenis heeft een vaste plaats en de Stratemakerstoren kan op meer bezoek rekenen. Daarnaast kan het een goede aanleiding zijn eindelijk werk te maken van de restauratie. Iedere dag dat daar mee gewacht wordt betekent meer verval en dus hogere kosten.”

Velthuis heeft het college gevraagd welke toekomst zij ziet voor de Stratemakerstoren.

Schriftelijke vragen over de Stratemakerstoren

U bent hier