h

Provinciale Statenverkiezingen 2011: kandidaten kunnen zich melden!

11 juni 2010

Provinciale Statenverkiezingen 2011: kandidaten kunnen zich melden!

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 augustus melden via sp@ps.gelderland.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Wat verwachten we van SP-Statenleden?

  • Een loyaal lid zijn, de ideologie onderschrijven en voldoen aan de afdrachtregeling;
  • Ervaring hebben in het actief zijn als SP lid; ervaring met actie- en fractiewerk binnen de SP is een aanbeveling;
  • Een hoog abstractieniveau aankunnen, uitgangspunten concreet kunnen vertalen;
  • Aanspreekpunt zijn voor de mensen en voor belangengroepen, communicatief sterk zowel verbaal als schriftelijk;
  • Een echte teamspeler zijn;
  • Als statenlid ook actief zijn bij acties en contacten onderhouden met Gelderse afdelingen;
  • Bereid zijn om als fractievolger (commissielid dat geen statenlid is) te functioneren (met name van belang als we eventueel een kleine fractie krijgen);
  • Bereid om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren; de mogelijkheid te hebben om op een vaste dag in de week deel te kunnen nemen aan Staten-, commissie- en fractievergaderingen (vaste statendag is de woensdag overdag);
  • Verplichte deelname aan SP-opleidingstraject Provinciale Politiek (zes zaterdagen, periode september-oktober).

De kandidatencommissie laat zo snel mogelijk na 1 augustus weten of u uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Voor meer informatie: Cor van Norel, voorzitter kandidatencommissie, 06 81289796.

De website van de SP-statenfractie Gelderland

U bent hier