h

Nijmeegse MBO'ers tegen afschaffing stufi!

14 april 2010

Nijmeegse MBO'ers tegen afschaffing stufi!

Afgelopen maandag was ROOD Nijmegen te vinden op het ROC bij het station in Nijmegen. Daar werden mbo studenten naar hun mening gevraagd over het afschaffen van de studiefinanciering. Veel MBO'ers gaven aan dit een dom plan te vinden.

Door de petitie 'Stufie moet blijven' te ondertekenen gaven vanmiddag zo'n 150 MBO'ers aan het niet eens te zijn met het afschaffen van de studiefinanciering.

Veel politieke partijen, zoals de PvdA, D66 en de VVD, hebben in hun verkiezingsprogramma aangegeven de studiefinanciering te willen vervangen door een zogenaamd sociaal leenstelsel. Dit houdt in dat de basisbeurs geen gift meer is maar wordt omgezet in een lening. Hierdoor kom je als afgestudeerde met duizenden euro's schuld te zitten. De SP vind dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook als je wat minder te besteden hebt. Daarom is een leenstelsel een slecht plan want dat weerhoud mensen er juist van om te gaan studeren.

Zie ook de website van ROOD Nijmegen
Verkiezingsprogramma’s bekend, stufi staat op het spel

U bent hier