h

Nieuwe Afdelingsvoorzitter

7 april 2010

Nieuwe Afdelingsvoorzitter

Woensdagavond heeft Bart van Berkel zijn functie als voorzitter van de SP afdeling Nijmegen neergelegd. Dit omdat hij de taak van voorzitter niet langer kan combineren met zijn studie. De leden die aanwezig waren op de ledenvergadering van 7 april hebben met algemene stemmen Matthias van Hunnik als interim-voorzitter aangesteld. In september zullen er nieuwe bestuursverkiezingen plaats vinden.

Matthias van Hunnik (29) is al ruim tien jaar actief voor de SP in Nijmegen, was lokaal contactpersoon voor ROOD, bestuurslid en was 7 jaar raadslid. Daarnaast werkt hij als fractiemedewerker voor de SP-statenfractie van de provincie Gelderland. Matthias zal in ieder geval tot de bestuursverkiezing in september voorzitter zijn. “En wat mij betreft, als de leden het goed vinden ook na september.” aldus van Hunnik.

Bart van Berkel is al een aantal jaar actief voor de SP in Nijmegen, was bestuurslid, lokaal contactpersoon van ROOD en sinds september 2009 voorzitter van de afdeling. Wij danken Bart voor zijn inzet als voorzitter en wensen hem veel succes met zijn studie. Bart blijft wel lid van het afdelingsbestuur.

U bent hier