h

SP: Balkenende-norm ook bij Gemeente de grens

24 maart 2010

SP: Balkenende-norm ook bij Gemeente de grens

De Nijmeegse SP-fractie stelt vragen aan het college van B & W over het overschrijden van de Balkenendenorm bij de gemeente Nijmegen. Uit een onderzoek door de Gelderlander van afgelopen zaterdag bleek dat een werknemer van de Gemeente Nijmegen een salaris ontvangt dat hoger is dan de Balkenendenorm van € 181.000. De SP wil dat de Nijmegen de Balkenende-norm strikt handhaaft voor haar eigen personeel.

Afgelopen weekend publiceerde de Gelderlander een lijst met topsalarissen bij publieke instelling in Gelderland. Uit deze lijst blijkt dat de gemeente Nijmegen een salaris uitkeert van € 184.141. Dat is hoger dan de Balkenende-norm. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft is verbaasd over dit nieuws: “Publieke instellingen en overheden hebben een voorbeeldfunctie waar het gaat om beloning van bestuurders en werknemers. De Balkenende-norm is daarbij een absoluut maximum.”

Onlangs heeft de Nijmeegse gemeenteraad besloten dat voor gesubsidieerde instellingen voortaan de ‘De Graaf-norm’ wordt gehanteerd. Directeuren en bestuurders van gesubsidieerde instellingen mogen niet meer verdienen dan het salaris van de Nijmeegse burgemeester van € 120.000 bruto per jaar. De SP wil dat de gemeente voor zichzelf voortaan de ‘De Graaf-norm’ hanteert. Van Hooft: “Waar Nijmegen gesubsidieerde instellingen ‘de maat neemt’, dient de gemeente ook voor eigen personeel en inhuur zich aan deze norm te houden.”

De fractie van de SP wil van het college weten hoe het zit met de overschrijding van de Balkenende-norm en hoeveel en welke (ingehuurde) medewerkers de De Graaf-norm overschrijden.

U bent hier