h

Rekenvoorbeeld woonlasten

3 december 2009

Rekenvoorbeeld woonlasten

In de discussie over de gemeentelijke belastingen in Nijmegen is veel spraakverwarring over de woonlasten. Met een rekenvoorbeeld proberen we duidelijk te maken dat de lasten met het collegevoorstel zouden dalen, in tegenstelling tot wat de PvdA beweert. In de onderstaande tabel zijn enkele voorbeelden uitgewerkt waarin de totale lastenontwikkeling is weergegeven van 2010 ten opzichte van 2009.

Ontwikkeling woonlasten voorstel college van B en W:

OZB+ Riool+ Afvalstoffenheffing

2009

2010

verschil

percentage

Huurder

54

57

+ 3

+6,2%

Koopwoning 217.000 euro

617

587

- 30

- 4,8%

Koopwoning 500.000 euro

1.351

1.278

- 73

- 5,4%

Bedrijf eigen pand 3 ton euro

2.441

2.408

- 33

- 1,4%

Bedrijf eigen pand 3 miljoen euro

24.411

24.078

- 333

- 1,4%

U bent hier