h

SP Nijmegen kiest nieuw bestuur

25 september 2009

SP Nijmegen kiest nieuw bestuur

De SP afdeling Nijmegen hield 24 september haar algemene leden vergadering en koos daarbij een nieuw bestuur. Het komende jaar wordt erg belangrijk voor de SP, het nieuwe bestuur is dan ook van plan om er flink tegen aan te gaan.

Tijdens de vergadering kregen de leden de gelegenheid om hun mening te geven over het functioneren van de SPafdeling in het afgelopen bestuursjaar. Daarnaast werd er vooruitgeblikt op het jaar dat voor ons ligt en werden het jaarplan voor de komende termijn onder de loep genomen. Marloes Piepers en Stijn Vat werden vervolgens bedankt voor hun bestuursinspanningen over het afgelopen jaar. Beiden nemen geen zitting in het nieuwe bestuur, maar blijven wel volop actief in de afdeling.

Het nieuwe bestuur werd daarna gekozen en alle kandidaten behaalden een grote meerderheid van de stemmen. Bart van Berkel werd als nieuwe afdelingsvoorzitter gekozen en Seppe van de Wiel zal als organisatiesecretaris de SP in Nijmegen gaan aansturen. Als algemeen bestuursleden werden gekozen: Hans van Hooft Junior, Cor van Norel, Michelle Foolen, Josette Hermans, Marjo Janssen, Thea Verdijk en de aftredende voorzitter: Sjoerd de Jong.

Alle nieuwe bestuursleden hebben er zin in en gaan het komende jaar voor de afdeling Nijmegen hun uiterste best doen. Dat kan de SP in Nijmegen dit jaar goed gebruiken, want de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en in januari wordt er een belangrijk partijcongres gehouden. Uiteraard gaat het bestuur zich inspannen om met een fikse verkiezingsoverwinning de SP tot de grootste partij van Nijmegen te maken!

Het bestuur wil dit vooral bewerkstelligen door nóg meer actieve leden te krijgen binnen de afdeling. Dat is nodig, want er is een hoop te doen. We gaan met onze leden naar de Nijmegenaren toe, staan in het centrum van de stad, doen lokaal onderzoek en bezoeken de wijken. Op dit moment krijgt de SPcampagne tegen de asociale verhoging van de AOWleeftijd alle aandacht. Dus voor iedereen die een steentje wil bijdragen: laat het ons weten en doe mee!

U bent hier