h

SP kiest geen opvolger voor Lucassen

14 mei 2009

SP kiest geen opvolger voor Lucassen

De SP kiest geen opvolger voor de onlangs afgetreden wethouder Lucassen. De reden is dat in de korte tijd dat er een nieuwe wethouder zit deze nauwelijks effectief kan zijn.

Hans van Hooft jr.SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. licht de keuze van de fractie toe: “Het is nog maar tien maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Tel je vervolgens inwerktijd van een paar maanden, de zomervakantie en de campagnetijd dan houdt je nog maar enkele maanden over dat een wethouder effectief zijn werk kan doen. Voor die korte tijd loont het niet om een nieuwe wethouder te installeren. Daarbij komt dat het huidige college goed op elkaar is ingespeeld. Hierdoor kunnen zij de taken van Peter Lucassen onderling goed verdelen. In 2005 is hetzelfde gedaan toen PvdA-wethouder Van Rumund Burgemeester van Wageningen werd.”

Hoe worden de taken nu binnen het College verdeeld?
Van Hooft: “Peter had drie belangrijke taken, namelijk Wonen, Financiën en Facilitaire Dienstverlening. Daarnaast zat hij namens de gemeente als aandeelhouder bij een aantal verbonden partijen, zoals de Keizerkarel podia en de Dar. Wonen wordt door onze SP-wethouder (van Hooft sr.) op zich genomen. Paul Depla (PvdA) neemt financiën over. Facilitaire dienstverlening en de vertegenwoordiging van de gemeente als aandeelhouder wordt onder alle collegeleden verdeeld.”

Staat de SP nog stil bij het vertrek van Peter Lucassen?
Van Hooft: “Absoluut. We hebben diep respect voor het enorme werk dat Peter heeft verricht. Hij heeft de stad financieel gezond gemaakt. Toen ik 15 jaar geleden in de gemeenteraad kwam dreigde Nijmegen nog onder financiele curatele van het rijk te komen. Toen Peter Lucassen wethouder werd trof hij voor vele miljoenen lijken uit de kast aan. Hij heeft in zijn eerste periode de stad financieel overeind gehouden ondanks dat we van het rijk tientallen miljoenen moesten bezuinigen. In de afgelopen jaren heeft hij ervoor gezorgd dat we zo’n 50 miljoen aan reserves hebben opgebouwd en dat de financiën van de gemeente staan als een huis. Daardoor kunnen we de komende jaren de crisis goed doorstaan. Op het terrein van wonen heeft hij met de woningcorporaties afspraken gemaakt om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Bovendien wordt de tweedeling tussen arm en rijk op het vlak van de woningtoewijzing nu ook aangepakt. Dat andere partijen rond de schouwburgperikelen alle ellende op het bordje van Peter schoven, vind ik nog steeds ronduit schandalig. De debatten waren op zijn zachts gezegd niet erg fris. In die omstandigheden was het begrijpelijk dat Peter heeft besloten om ermee te stoppen. Een moeilijke, maar dappere beslissing. Tijdens de verkiezingsavond op 4 juni nemen we als partij afscheid van Peter als wethouder. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om Peter die avond te bedanken voor het vele werk dat hij voor de SP en Nijmegen heeft gedaan.”

U bent hier