h

Raadsenquête NV Mensec

27 april 2009

Raadsenquête NV Mensec

De SP-fractie vindt een raadsenquête naar de gang van zaken bij de NV Mensec (stadsschouwburg en de Vereeniging) wenselijk, maar had liever gezien dat eerst het onderzoek van het college was afgerond. Dit zou in juni klaar zijn. Daarna had altijd nog een raadsenquête plaats kunnen vinden.

Niet alleen de directeur van de Mensec is opgestapt, SP-wethouder Lucassen trad ook af, nadat diverse fracties zich niet op de inhoud richtten, maar op zijn persoon. Vlak voor aanvang van de ingelaste raadsvergadering werd bekend dat ook de Raad van Commissarissen (RvC) is afgetreden. Volgens SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. een onvermijdelijke beslissing.

Hans van Hooft jr.Van Hooft: “Als de RvC zelf niet was opgestapt, had de gemeenteraad ze wel naar huis gestuurd. Hun rol is van cruciaal belang geweest. In januari van dit jaar verklaarde de voorzitter van de RvC nog dat de directeur 110.000 euro verdiende. Later werd dit 150.000 euro en zelfs 200.000 euro. Wisten ze echt niet hoeveel de directeur verdiende of hebben ze de boel lopen flessen? Het gekke is dat hun handtekening wel onder al die hoge bedragen staat. De onderste steen moet boven komen wie wanneer wat wist en heeft goedgekeurd. Maar als de RvC zelf al niet weet wat de directeur verdient en later alles voor akkoord verklaart, hoe kan de wethouder als aandeelhouder namens de gemeente dan het verwijt worden gemaakt dat hij verantwoordelijk is?”

Van Hooft kan instemmen met een raadsenquête, maar had liever gezien dat eerst het onderzoek van het College was afgerond: “Aanvullend op het onderzoek van het College zou de raadsenquête kunnen plaatsvinden. Dan hadden we veel scherpere vragen kunnen formuleren. Nu zal het onderzoek van het College zich richten op financiële en juridische aspecten en de raadsenquête op alle andere punten.”

Wat de SP betreft wordt ook onderzocht of er geld terug te vorderen is van de voormalige schouwburgdirecteur.

U bent hier