h

Meer kinderen in de eigen wijk naar school

29 oktober 2008

Meer kinderen in de eigen wijk naar school

In Nijmegen is in 2007 besloten om de scholen zelf verantwoordelijk te maken voor de huisvesting. De gemeente stelt daar jaarlijks 14,4 miljoen euro voor beschikbaar aan de scholen. Voorwaarde is wel dat de segregatie in de stad wordt aangepakt. Uitgangspunt moet zijn dat kinderen in de eigen wijk naar school gaan. Dit kan door een centraal inschrijfpunt.

Bert Velthuis“Het gaat allemaal wel erg traag,” aldus SP-raadslid Bert Velthuis. “We hebben de scholen een grote zak met geld gegeven, maar de gemaakte afspraken worden als maar uitgesteld. We praten nu al 6 jaar over segregatie, zonder dat er vorderingen zijn gemaakt om de segregatie te verminderen. Zo zou er een centraal inschrijfpunt komen in augustus 2008. Dit is nog steeds niet gestart. Het heeft lang genoeg geduurd en daarom heeft de gemeenteraad onze oproep gesteund om uiterlijk in april 2009 te starten met een centraal inschrijfpunt. Ook gaan we niet 30 jaar wachten totdat er nog maar maximaal 10 procent van de kinderen buiten de eigen wijk naar school gaat. Nu gaat nog 41 procent van de kinderen buiten de wijk naar school en dat is veel te veel. We hebben daarom afgesproken hier meer werk van te maken, zodat in 2012 nog maar 30 procent van de kinderen buiten hun wijk op school zit. Dit is een goede start. Nu hopen dat de scholen hun afspraken ook nakomen.”

U bent hier