h

Eerlijk delen van lokale lasten centraal tijdens begrotingsbehandeling

29 oktober 2008

Eerlijk delen van lokale lasten centraal tijdens begrotingsbehandeling

Bij de behandeling van de begroting stond naast de ontwikkeling van de lokale lasten het thema eerlijk delen voor de SP centraal. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. maakte duidelijk dat beide zaken alles met elkaar te maken hebben.

Hans van Hooft jr.“De laatste maanden is er veel te doen geweest over de lokale lasten in Nijmegen,” zegt Van Hooft. “De discussie die gevoerd werd ging vooral over de lasten voor het bedrijfsleven. Volgens de PvdA mogen de lasten niet stijgen. Daarom diende deze partij in juli een voorstel in om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor 2009 te bevriezen. Als SP (en GroenLinks) waren we bereid dit voorstel te steunen op voorwaarde dat het jaar erop de afvalstoffenheffing zou worden geïntegreerd. Door de kosten voor de vuilinzameling via de OZB te betalen gaan de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar tijdens de raadsvergadering bleek toen een afspraak met de PvdA geen afspraak te zijn, want de partij weigerde steun uit te spreken voor de wens van de SP en GroenLinks. Vervolgens zette de PvdA haar voorstel door en haalde dit binnen zonder steun van de SP en GroenLinks, maar via de oppositie.”

“In de begroting worden een heleboel goede plannen gerealiseerd. Er komt geld voor een grote speeltuin in Dukenburg. Ook zullen ouderen gratis met de bus kunnen blijven reizen, een sociale functie die goed is voor de stad. Ook komt er geld voor een onderhoudsbudget om in wijken onvoorziene knelpunten op te lossen en om slechte wegen op te knappen. De wens van de PvdA wordt uitgevoerd, de lasten stijgen niet. En een deel van de wens van de SP wordt gerealiseerd: 20 procent van de afvalstoffenheffing via de OZB opgehaald. Dat betekent dat iedereen met een huis dat minder dan 537.800 euro waard is hier voordeel bij heeft. Dit is zeker 90 procent van de huishoudens. Bovendien betalen mensen met een goedkoper huis minder dan mensen met een villa.”

Van Hooft voegde er wel aan toe dat deze 20 procent het begin is. “Ik heb altijd geleerd wie wat bewaart, die heeft wat. Daarom zullen we de mensen duidelijk maken dat door de rest van de afvalstoffenheffing in de OZB te integreren dit een nog verdere lastenverlaging zal betekenen. Afgelopen jaar stond Nijmegen op de tweede plaats als alle gemeentelijke lasten worden vergeleken. Oorzaak hiervan zit in de hoge rioollasten. Nijmegen loopt voorop als het gaat om investeringen in het riool, wat ook de hogere lasten verklaard. In het voorjaar werd al aangekondigd dat de rioollasten in Nijmegen zullen dalen, want de kosten voor het vervangen vallen lager uit. Ik verwacht dat we volgend jaar dus een stuk lager uit zullen komen in vergelijking met andere gemeenten. Overigens als de rioollasten buiten beschouwing worden gelaten staat Nijmegen op de 27ste plaats van de 35 grootste gemeenten. Dus zo slecht doen we het niet.”

Tot slot riep de SP op om het ondernemersfonds te gebruiken waar het voor bedoeld is, namelijk het ondersteunen van kleine ondernemers in plaats van het organiseren van allerlei festiviteiten. Dat kan ook met andere budgetten.

U bent hier