h

BRANDHAARD AARDE: Jasper van Dijk over internationaal beleid SP

13 oktober 2008

BRANDHAARD AARDE: Jasper van Dijk over internationaal beleid SP

Dinsdag 14 oktober en zondag 19 oktober zijn er twee bijeenkomsten over het buitenlands beleid van de SP. Jasper van Dijk (Tweede Kamer) komt op dinsdag 14 oktober praten over 'Brandhaard aarde; internationale machtsorde of rechtsorde'. Op 19 oktober is de regioconferentie. Dan kunnen de vertegenwoordigers van de afdelingen hun mening geven over het stuk.

Volgens de SP is er samenhang tussen datgene wat er in Nederland gebeurt en het lot van de wereld. Internationale politiek lijkt echter vooral te zorgen voor een grotere tweedeling en maakt geen einde aan conflicten, maar draagt bij aan het bestaan ervan. Internationale regels en beleid moeten veranderen om dit te verbeteren. Hoe dat moet staat in Brandhaard Aarde, onze notitie hierover. Leden kunnen de notie downloaden via SPnet.

De ledenvergadering is voor alle leden. De regioconferentie alleen voor de op de ledenvergadering gekozen vertegenwoordigers. De ledenvergadering is in het pand aan de Molenweg 95 en begint om 20.00 uur. De conferentie is in de Nijmeegse stadsschouwburg (in tegenstelling tot eerdere berichten!) en begint om 11.00 uur. Afgevaardigden krijgen hiervoor een uitnodiging.

U bent hier