h

Themabijeenkomst over Onderwijs

28 mei 2008

Themabijeenkomst over Onderwijs

Op donderdag 12 juni organiseert de SP Nijmegen een themabijeenkomst over onderwijs. Deze avond komt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP in Nijmegen praten over de toestanden in het onderwijs. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het SP pand aan de Molenweg 95 in Nijmegen, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en omstreeks 22.00 uur is het afgelopen.

Het onderwijs staat volop in de belangstelling. Helaas roept dat vaak meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Het rapport van de commissie Dijsselbloem, de protesten van leerlingen tegen de ophokplicht, het dreigende dramatische tekort aan leraren in de komende jaren; de schaalvergroting in het onderwijs, de schooluitval van grote groepen leerlingen, en niet in het minst, de Haagse ambtenarenmolen die vaak op volle toeren draait waar het om onderwijs gaat.

Hierover komt Jasper van Dijk met alle aanwezigen praten. En vragen stellen mag! Deze bijeenkomst is niet alleen voor SP leden, maar juist ook voor de leraren die elke dag voor de klas staan, de concierges die de boel moeten regelen of leerlingen die dagelijks onderwijs volgen.

Voor meer achtergrond kunt u hier de Spanning over Onderwijs van april 2008 online lezen. Of kijk op het SP themakanaal over onderwijs.

Wat? Themabijeenkomst over onderwijs
Wanneer? Donderdag 12 juni, 20.00-22.00, vanaf 19.30 uur koffie
Waar? SP pand, Molenweg 95, Nijmegen
Wie? Met Tweede kamerlid Jasper van Dijk

U bent hier