h

Gemeenteraad steunt SP-voorstellen stadsbrug

25 april 2008

Gemeenteraad steunt SP-voorstellen stadsbrug

De gemeente Nijmegen kan beginnen met de aanleg van de stadsbrug. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor goedgekeurd. De SP stemde in met het plan en kreeg steun voor 2 verbetervoorstellen: Er wordt bomengordel aangeplant langs de Neerbosscheweg en de Energieweg aangeplant en er komt een onderzoek naar verkeersregulering op basis van luchtkwaliteit en de invoering van een mobiliteitspas (gratis OV- pas voor forenzen tijdens de werkzaamheden).

Josvan Rens“De aanleg van de stadsbrug is broodnodig,” aldus SP-raadslid Jos van Rens. “Jarenlang is er gepraat, maar met de verbreding van de A50 en de aanleg van de stadsbrug staan op alle niveaus de neuzen de zelfde kant op. Deze nieuwe brug is hard nodig om Nijmegen bereikbaar te houden. Op de bestaande Waalbrug staan het verkeer nu al rond het middaguur in de file. Die enorme groei van het verkeer leidt op te veel wegen tot te veel luchtvervuiling. Met de aanleg van de stadbrug wordt het verkeer verdeeld over twee bruggen en zal de luchtkwaliteit op veel wegen in Nijmegen verbeteren. Je zou dan denken dat in Nijmegen West de vervuiling toe neemt. Dit blijkt niet uit de modellen. Veel industriële bedrijven worden verplaatst, andere bedrijven gaan schoner produceren en de voertuigen worden schoner. Maar het verkeer op de Energieweg zal door de aanleg van de Stadsbrug aanmerkelijk toenemen. Toch geven de prognoses aan dat de luchtkwaliteit verbetert in 2010 en door de aanleg van de Stadsbrug de luchtkwaliteit ten opzichte van de huidige situatie niet verslechterd. Daarmee blijft de belofte aan Nijmegen West in stand dat de luchtvervuiling niet verder zal toenemen (stolpbenadering). De stadsbrug zorgt voor een schonere lucht in heel Nijmegen.”

Toch heeft de SP twee voorstellen ingediend. Deze voorstellen kregen de unanieme steun van de gemeenteraad. Van Rens: “Naast geluidsarm asfalt en geluidsschermen willen we ook dat langs een deel van de Energieweg en Neerbosscheweg bomen worden aangeplant. Bomen leggen door de bladmassa en bladvorm zware metalen en fijnstof vast, die na een regenbui van het blad spoelen. Daarnaast ontnemen bomen het zicht op de weg en dempen ze het geluid. Door verschillende soorten bomen aan te planten is er het grootste effect. Dit vergroot ook de leefbaarheid. Ook hebben we verzocht om een onderzoek te doen naar mobiliteitsmaatregelen. Een eerste manier is door de luchtkwaliteit van invloed te laten zijn op de verkeerslichten. Als het druk is, wordt de lucht meer vervuild en is een snelle doorstroming van het verkeer gewenst. Door de verkeerslichten daar op in te stellen moet dit te realiseren zijn. Een tweede manier is om samen met de bedrijven in West een mobiliteitspas te ontwikkelen waarmee werknemers gratis of goedkoop met het Openbaar Vervoer kunnen reizen. Hiermee valt de verkeersdruk te verminderen.”

De moties Bomen en betere luchtkwaliteit en Meten en regelen.

U bent hier