h

SP steunt vakbonden in strijd tegen ontslag medewerkers thuiszorg

19 februari 2008

SP steunt vakbonden in strijd tegen ontslag medewerkers thuiszorg

De SP steunt de vakbonden in hun strijd tegen het ontslag van 400 thuiszorgmedewerkers bij de Zorggroep Zuid Gelderland. De partij roept dan ook alle medewerkers op naar de actiebijeenkomst te gaan op 25 februari om 19.30 uur in de Goffertboederij (Goffertweg 17).

Marloes PiepersSP-raadslid Marloes Piepers roept medewerkers op naar de actiebijeenkomst te gaan: "Maandag 25 februari organiseren de gezamenlijke vakbonden een informatiebijeenkomst over de dreigende ontslaggolf bij de Zorggroep Zuid Gelderland. Alle thuiszorgmedewerkers zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Neem daarom zoveel mogelijk collega's mee, zodat met elkaar de medewerkers krachtig kunnen opkomen voor de belangen van de werknemers én cliënten in de zorg."

Lees de uitnodiging van de gezamelijke vakbonden hieronder.


Beste leden vakorganisaties en overige werknemers Zorggroep Zuid Gelderland,

De laatste maanden in 2007 heeft overleg plaatsgevonden tussen de vakorganisaties, waaronder ABVAKABO FNV en uw werkgever Zorggroep Zuid Gelderland. Onderwerp van bespreking zou zijn de ontstane situatie waar ZZG in terecht gekomen is, als gevolg van de WMO. Volgens uw werkgever zou dat slechts kunnen worden opgelost door inkrimping (lees: gedwongen ontslagen) en door extra financiële middelen van de gemeenten. De vakorganisaties hadden financiële stukken opgevraagd en aangegeven inzicht te willen krijgen in de personele knelpunten. De werkgever ZZG heeft de vakorganisaties volstrekt onvoldoende schriftelijke informatie verstrekt om gedwongen ontslagen te rechtvaardigen.

In 2008 werd het overleg hervat nadat de werkgever in de pers weer met hetzelfde verhaal als in 2007 kwam dat voor 400 medewerkers in de thuiszorg gedwongen ontslagen noodzakelijk zouden zijn. De afgelopen twee weken heeft er één keer overleg plaatsgevonden met uw werkgever. Tijdens dat overleg hebben wij vragen gesteld over o.a. de financiële situatie van ZZG. Op vrijdag 15 februari zou gesproken worden over een concept-sociaal plan, maar bleek ook dat de werkgever een melding collectief ontslag wenste door te zetten en andere mogelijkheden onbespreekbaar waren. Er is dus geen nieuw sociaal plan bij de Zorggroep Zuid Gelderland. De werkgever Zorggroep Zuid Gelderland -bij monde van de heer Herfst- had dit in De Gelderlander van 15 februari al laten optekenen. Onbegrijpelijk, want is het niet zo dat de werkgever de plicht heeft om gedwongen ontslagen te voorkomen of te beperken in het belang van zowel cliënten als werknemers?

Waarom is de voorzitter van de Raad van Bestuur van ZZG, de heer Herfst niet bereid:

 • Positief in te gaan op de mogelijkheden die o.a. de gemeente Nijmegen bij monde van de wethouder bood?
 • Positief in te gaan op de brief van de staatssecretaris dat er een wijziging van de WMO op korte termijn aankomt en dat ontslagen en overheveling naar de alpha-constructie niet langer acceptabel zijn?
 • Volledige informatie te verstrekken over de werkelijke problemen van ZZG?
 • Volledige informatie te verstrekken over de financiële positie van ZZG?
 • De adviesaanvraag die al bij de Centrale Ondernemingsraad ZZG en de Ondernemingsraad HV ligt op te schorten en eerst andere mogelijkheden serieus te onderzoeken?
 • Gesprekken te voeren met andere zorginstellingen in Nijmegen die aangegeven hebben werknemers zonder ontslag en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden te willen overnemen?

De door de werkgever verstrekte informatie klopte dus net zoals eind 2007, weer niet. De kwartaalrapportage en begroting voor de huishoudelijke verzorging is kwalitatief een aanfluiting. Toelichtingen worden niet verstrekt. Het zogenaamde tekort van 7 ton in 2007 werd aantoonbaar niet veroorzaakt door de WMO en/of door het beleid van de gemeenten, ook al wil ZZG ons allemaal anders doen geloven. De rapportage van de accountant op basis waarvan de Raad van Bestuur gedwongen ontslagen noodzakelijk vindt, stelt “Het reorganisatieplan en begroting, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd, zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur”. De accountant van ZZG neemt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. De vakorganisaties kunnen de conclusies, zoals door de voorzitter Raad van Bestuur naar de pers geuit, niet serieus nemen. De accountant stelt in zijn verklaring niet dat gedwongen ontslagen noodzakelijk zijn. Het is voor de zoveelste keer een werkelijke verdraaiing van de feiten door deze werkgever.

Deze werkgever verschuilt zich met veel woorden achter anderen en wenst alleen maar gedwongen ontslagen over de rug van werknemers en cliënten door te zetten. Met de mond (en schriftelijk) laten weten “ook wij hebben moeite om medewerkers te moeten ontslaan” is een loze opmerking. Uit niets blijkt tot nu toe dat de werkgever op een sociaal aanvaardbare manier met de medewerkers wenst om te gaan. Geen enkele handreiking van de kant van gemeenten én vakorganisaties was voldoende om daadwerkelijk alles uit de kast te trekken om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Laten wij met elkaar in Nijmegen gebeuren dat 400 werknemers door deze werkgever ontslagen worden? De vakorganisaties willen zo spoedig mogelijk met de leden overleggen. U wordt uitgenodigd voor een ledenvergadering van de gezamenlijke vakorganisaties, die zal plaatsvinden: Maandag 25 februari 2008, aanvang: 19.30 uur, Locatie: De Goffertboerderij, Goffertweg 17, 6832 AA NIJMEGEN

De volgende punten komen in ieder geval aan de orde:

 1. Informatie over de besprekingen van de vakorganisaties met de Raad van Bestuur ZZG (uitleg, schriftelijke informatie)
 2. Opstelling Centrale Ondernemingsraad ZZG en Ondernemingsraad Huishoudelijke Verzorging, die volgens schriftelijke berichten van de werkgever, de werkgever in deze kwestie ondersteunen.
 3. Knelpunten in de intramurale (Verpleeg- en verzorgingshuizen) en extramurale zorg (Thuiszorg). Er bereiken ons regelmatig signalen zoals het verplicht inleveren van uren.
 4. Vragen en discussie
 5. Pauze
 6. Afspraken over de opstelling van de vakorganisaties

Wij hopen dat u in grote getale aanwezig bent. Neem zoveel mogelijk collega’s mee, zodat we met elkaar krachtig kunnen opkomen voor de belangen van de werknemers én cliënten in de zorg.

Dus: Wat vindt u van deze gedwongen ontslagen? Wat vinden wij van deze Raad van Bestuur? Laten wij met elkaar in Nijmegen gebeuren dat 400 werknemers ontslagen worden?

Met vriendelijke maar ook strijdbare groet,
Jan Kramer, regiobestuurder ABVAKABO FNV

U bent hier