h

SP Nijmegen royeert Toine van Bergen

20 november 2007

SP Nijmegen royeert Toine van Bergen

Tijdens een ledenvergadering van de SP afdeling Nijmegen stemden 41 leden van de 50 aanwezigen voor het besluit om Toine van Bergen te ontzetten uit het lidmaatschap van de SP. Tegen dit besluit waren 8 leden en 1 lid onthield zich van stemming. Een voorstel van enkele leden om tot een ultieme bemiddelingspoging te komen tussen Toine van Bergen en de Statenfractie kreeg de steun van 8 van de aanwezigen.

Er is een uitgebreide discussie gevoerd voordat tot dit besluit is gekomen. De regioconferentie verzocht Toine van Bergen in oktober om zijn zetel ter beschikking te stellen. Dit heeft hij geweigerd en is als zelfstandige fractie verder gegaan. Als Toine van Bergen zijn zetel had opgegeven was hij niet geroyeerd. Zelf was Toine van Bergen niet aanwezig op de ledenvergadering om gebruik te maken van zijn democratische rechten.

Nu dit besluit is genomen heeft Toine van Bergen een maand de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de afdeling bij de partijraad. Gedurende die periode is hij als lid van de SP geschorst.

Het volledige besluit genomen door de leden van de afdeling Nijmegen
Meer informatie: afdelingsvoozitter Sjoerd de Jong: 06 14203889

U bent hier