h

Nijmegen tegen verlenging Nederlandse missie Afghanistan

22 oktober 2007

Nijmegen tegen verlenging Nederlandse missie Afghanistan

De coalitie Troepen terug uit Afghanistan organiseert op donderdagavond 25 oktober een vredesmanifestatie in het centrum van Nijmegen. Om 20.00 uur is er een avondwake bij het monument De Schommel in de Marikenstraat als protest tegen verlenging van de Nederlande oorlogsmissie in Afghanistan.

Verschillende sprekers zullen vertellen over de situatie in Afghanistan en de rol die de Nederlandse troepen hierbij vervullen. De slachtoffers aan Nederlandse en Afghaanse zijde worden herdacht met kaarsen en een minuut stilte.

Op 25 en 26 oktober nemen de ministers van defensie van de NAVO-landen deel aan een informele bijeenkomst in Noordwijk. Bovenaan de agenda van deze bijeenkomst staat de toekomst van de interventiemacht in Afghanistan. Binnen enkele weken na deze top beslist ook de Nederlandse regering over de verlenging van de Nederlandse deelname aan de interventiemacht.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen verlenging van de deelname aan die interventiemacht, maar die meerderheid wordt tot nog toe door de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer genegeerd. Groenlinks en de SP hebben ondertussen samen met een aantal vredesorganisaties de coalitie Troepen terug uit Afghanistan opgericht. De coalitie heeft een krant over het onderwerp verspreid en zal op 25 oktober in het hele land picket lines voor de terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan organiseren.

Doel van de organisatie is een zo breed mogelijk front te vormen tegen verlenging van de Nederlandse missie. De organisatie roept alle Nijmeegse burgers dan ook op deel te nemen aan de manifestatie en hun stem te laten horen tegen deze zinloze oorlog.

U bent hier