h

Pittig Irak-debat tijdens drukbezochte Prikkelbár

5 juni 2007

Pittig Irak-debat tijdens drukbezochte Prikkelbár

Zondag 3 juni was er weer een editie van politiek café Prikkelbár. Ondanks het lekkere weer waren er minimaal 50 mensen aanwezig om de discussies aan te horen en er aan mee te doen.

Als eerste werd er gesproken over armoede in Nijmegen, Judith Schreurs van Interlokaal kwam hier over vertellen. Interlokaal houdt een juridisch spreekuur, waarbij het in de helft van de gevallen over inkomenproblematiek gaat. Veel mensen kunnen net de eindjes aan elkaar knopen. De uitkering wordt aangevuld met de broodnodige toeslagen zoals de zorgtoeslag en de langdurigheidstoeslag. Maar een aantal mensen weten de juiste weg hiervoor niet te vinden, en lopen daardoor de toeslagen mis. Dit niet-gebruik moet zoveel mogelijk aan worden gepakt. Door de invoering van de toeslagen en het individueel toetsen of iemand ergens recht op heeft in plaats van het verstrekken aan en doelgroep is de grote oorzaak van het niet-gebruik. Zo zijn veel mensen zijn in de problemen gekomen door de nieuwe huurtoeslag. Ook zijn mensen steeds meer afhankelijk van meerdere instanties, waardoor als er wat in de inkomenssituatie veranderd, er direct ook van alles aan toeslagen verandert.

Door de huisbezoeken en de zeer strenge controle vanuit de sociale dienst duurt de aanvraag van een uitkering ook langer, waardoor mensen in financiële nood komen. Het uitgangspunt lijkt alsof de aanvrager van een bijstandsuitkering bij voorbaat al een fraudeur is. Werd er vroeger gezegd “twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen” wordt er nu bij Interlokaal wel eens geroepen “twee wwb-ers op één kussen, daar slaapt de gemeente tussen!” In Nijmegen zijn er meer dan tienduizend mensen die leven onder de armoedegrens, en vaak maar moeten zien hoe ze de maand doorkomen.

Met de column van SP-raadslid Bert Velthuis werd een brug geslagen naar het tweede thema van de middag, namelijk de oorlog in Irak. Hiervoor zaten Harry van Bommel (Tweede Kamerlid SP), Adriaan van Vuuren (generaal buiten dienst) en Leon Wecke (medewerker RU Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management) aan tafel.

Het debat begon over de rol van de VN. Wecke stelde als argument tegen de oorlog dat de VN geen mandaat uitgesproken heeft en dat Irak dus niet binnen gevallen had mogen worden. Hierop stelde van Vuuren dat hij verbaasd was over de zogenaamde rol van de VN, die in feite maar vijf leden (de grote landen) representeert en daarmee geen eerlijk mandaat kan stellen. Maar zelfs de VS zelf vond het eigenlijk wel nodig om een mandaat te krijgen en ook heeft geprobeerd een mandaat te krijgen van de VN. En ze gebruiken zelf de VN ook als platform. Dus de VN heeft wel waarde, al moet er wel wat veranderen antwoordde van Bommel.

Toch snapt Van Vuuren wel dat Irak binnengevallen is, het vermoeden van de aanwezigheid van massavernietigingswapens is misschien wat opgeblazen om het te kunnen rechtvaardigen en is dat een verkeerde gok geweest. Maar Saddam Hussein heeft dingen verzwegen en dat was reden genoeg.

Er is door de Nederlandse regering niet alleen politieke steun gegeven stelt van Bommel. Je verleent bijvoorbeeld ook steun door een luchthaven ter beschikking te stellen aan het land dat in oorlog is. Wat van Bommel betreft is er wel militaire steun verleend. Hij ziet dan ook het liefste dat er een parlementaire enquête komt, omdat men hierbij verplicht is te antwoorden op de vragen. Wecke sluit zich hier bij aan, hij gelooft de antwoorden pas als ze in een beëdigde verklaring naar boven komen. Daarnaast vindt Van Bommel het jammer dat militairen nu niet naar voren komen en zich uitspreken over Irak. Pas als militairen met gewetensbezwaren naar voren komen kunnen politici niet meer om de feiten heen.

Er kwamen ook een aantal vragen uit het publiek, zoals waarom de Nederlandse regering alles zo graag geheim wil houden. Een van de redenen kan zijn dat zodra de regering in gaat op een onderzoek, ze geen buitenlandse documenten meer in handen krijgt, omdat dan alles openbaar wordt. Een andere vraag uit het publiek was of de regering soms bang is om op te moeten stappen als er een onderzoek komt. En zo ja, waarom zijn Bush en Blair na onderzoek in de VS en Engeland wel blijven zitten. In Nederland houdt een onderzoek wat anders in, hier moet men politieke verantwoording afleggen wat je kunt vergelijken met een impeachment procedure in de Verenigde Staten.

Op de vraag of er veel kans is op een onderzoek via de Eerste Kamer antwoordde Van Bommel dat deze kans nu nog niet zo groot is. Hij benadrukte wel dat als er eenmaal militairen zijn die zich uitspreken, of als er nieuwe informatie beschikbaar komt, de kans op een onderzoek veel groter wordt, omdat de andere partijen dan niet meer om de feiten heen kunnen praten.

De middag was zeer geslaagd. Er waren veel mensen aanwezig die zich ook met de discussie bemoeiden. Deze discussies werden omlijst met een muzikaal optreden van ROOD, de pianist en zanger van "Nighthawks at the diner".

Lees de column van SP-raadslid Bert Velthuis
Meer informatie over Politiek café Prikkelbár

U bent hier