h

Bijeenkomst van de SP in Wijchen

7 januari 2007

Bijeenkomst van de SP in Wijchen

De SP werd in Wijchen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november jl. de tweede partij. Een bijzonder mooi resultaat! Rondom de verkiezingen kreeg de afdeling Nijmegen (waar Wijchen onder valt) van verschillende mensen de vraag of de SP niet meer kon gaan doen in Wijchen. Die verzoeken zijn ter harte genomen en daarom is op 15 januari een eerste bijeenkomst gepland in Café Zaal Sterrebos, Kasteellaan 4-6 in Wijchen. Aanvang is 20.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 22.00 uur.

Namens het afdelingsbestuur in Nijmegen zijn aanwezig Agnes Lewe en Betty van Lieshout. Agnes is naast bestuurslid in Nijmegen ook SP lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen in maart van dit jaar. Betty is naast organisatiesecretaris in Nijmegen, sinds kort ook regiobestuurder van Gelderland-Oost. Tevens zal Albert van Zomeren erbij zijn. Albert zet zich al jaren in voor de SP in Wijchen.

Wat staat er zoal op het programma? Kort kennismaken met elkaar. Terugblikken op de geweldige verkiezingsuitslag in Wijchen. Brainstormen hoe we deze SP stemmers aan ons kunnen binden. Vooruitblikken met Agnes Lewe op de campagne van de provinciale staten verkiezingen van 7 maart en op de campagne die we in Wijchen kunnen gaan voeren. En verder alles wat er nog ter tafel komt.

De avond is in principe voor de SP-leden in Wijchen. Kunt u er 15 januari niet bij zijn, of bent u geen lid, maar wilt u wel uw steentje bijdragen om de SP in Wijchen op de kaart te zetten, stuur een mailtje naar nijmegen@sp.nl of bel naar 024 3229388.

U bent hier