h

Politiek Café Prikkelbár: debat over OV en Sociale Dienst

15 juni 2006

Politiek Café Prikkelbár: debat over OV en Sociale Dienst

Het politiek café van deze maand ging over het Openbaar Vervoer in Nijmegen. Daarnaast kwam ook politiediscriminatie en de Anti Fascistische Actie aan bod en werd er een voorlopige inventarisatie gegeven van de klachtenweek Sociale Dienst.

Voor de discussie over het Openbaar Vervoer waren Alex de Meijer van Milieudefensie, verkeerswethouder Jan van der Meer en Guus Leusink van reizigersorganisatie ROVER uitgenodigd. Het gesprek ging vooral over de bereikbaarheid van de stad die gestimuleerd moet worden door een beter OV. De Meijer wees op het belang van transferia om automobilisten al voordat ze de stad bereiken over te laten stappen. Van der Meer zag hier het belang ook wel van in, maar wees er ook op dat het OV ook een 'sexy' imago moet krijgen. Nu wordt het nog teveel gezien als vervoer voor bejaarden. Leusink wees erop dat ook de frequentie en het aantal halteplaatsen van de bussen verhoogd moet worden om een goede concurrent van de auto te kunnen worden. De wethouder beaamde dit, en voegde eraan toe dat er bovendien een dynamisch Reizigersinformatiesysteem aan zit te komen, waardoor op de haltes altijd actuele vertrektijden te zien zullen zijn.

Vervolgens ging de discussie over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), waar de gemeente mee wil gaan starten. Het zou hierbij gaan om snelle bussen met vaste routes en goede verbindingen op cruciale plekken. De discussie tussen Milieudefensie en het stadsbestuur is nog wel de haalbaarheid van een tram: volgens het stadsbestuur is dat nog niet realistisch, milieudefensie denkt van wel.

Verder kwamen ook de OV-fiets (de 'fiets uit de muur') en het komende regiorailsysteem (lightrail tussen Zevenaar en Wijchen met hoge frequentie) aan de orde. Al met al werd duidelijk dat er veel plannen zijn die komend jaar uitgewerkt moeten gaan worden.

Tijdens de pauze speelde het muziektrio Dollevoet en Dobbelsteen opzwepende muziek met invloeden van klezmer en zigeunermuziek.

Daarna was het tijd voor Wouter van ROOD en en Alex van de Anti Fascistische Actie (AFA) om hun zegje te doen. ROOD houdt zich momenteel bezig met een onderzoek naar politiediscriminatie. Groepjes jongeren krijgen op straat vaak te maken met politie die intimiderend optreed of onterecht om legitimatie vraagt. Zeker allochtone jongeren zijn hier vaak de dupe van. ROOD is de wijken ingegaan met een enquéte om dat te onderzoeken. Meer info is te vinden op de ROOD Nijmegen website

Alex van AFA vertelde over de activiteiten van deze groep. Ze houden zich bezig met het proberen voorkomen van demonstraties en activiteiten van extreemrechtse groeperingen. Als een demonstratie niet verboden wordt regelen ze een tegendemonstratie om zo het extreemrechtse geluid te overstemmen. AFA heeft in heel het land afdelingen, en meer info is te vinden op hun website.

Als laatste mocht Matthias van Hunnik, raadslid van de SP, aantreden om zijn zegje te doen over de klachtenweek Sociale Dienst, zoals deze is georganiseerd door de SP en werklozencentrum Unitas. Er zijn volgens hem veel verschillende verhalen binnen gekomen over slecht functioneren van de sociale dienst. In hoofdzaak lijken de problemen te liggen bij een gebrekkige communicatie binnen de ambtenarij. Ook zijn niet alle klantmanagers, de contactpersonen bij de gemeente, altijd goed op de hoogte van de regels. Daarnaast klaagden veel mensen over de vaak nogal intimiderende huisbezoeken van de sociale dienst.

Uit het publiek kwam de reactie dat het ook goed is om te kijken waar de medewerkers van de sociale dienst zelf tegenop lopen. Daar wil de SP volgend Van Hunnik zeker ook mee bezig gaan. En zal sowieso een rapport komen met aanbevelingen voor het gemeentebestuur, en deze gaat ook naar de sociale dienst zelf.
Een interessante reactie vanuit het publiek kwam van de voorzitter van Groenlinks Nijmegen. Volgens hem hikken ambtenaren enorm op tegen de nieuwe wet Werk en Bijstand. Hieraan is namelijk een soort van prestatiecontract verbonden, die als een wurgcontract werkt bij het beoordelen van uitkeringsaanvragen. Dit is iets waar de ambtenaren zelf ook niet blij mee zijn maar wat vanuit Den Haag opgedrongen wordt.

De website van Prikkelbár

U bent hier