h

Politiek Café Prikkelbár: Huurliberalisering en collegeonderhandelingen

14 april 2006

Politiek Café Prikkelbár: Huurliberalisering en collegeonderhandelingen

De Prikkelbár van deze maand, de eerste sinds de verkiezingen, had twee grote thema's: de huurliberalisatie en de collegeonderhandelingen. Daarnaast kwam het Nederlands Sociaal Forum ter sprake.

Arda Gerkens en Henk Peter Kip

Rondom het thema van de huurliberalisering ging SP-kamerlid Arda Gerkens in discussie met manager Henk Peter Kip van woningcorporatie Talis. De huurliberalisering houdt in dat bij zo'n 25% van de sociale woningbouw de huur verhoogd kan worden wanneer er een nieuwe huurder in komt. Deze huur gaat gebaseerd worden op de WOZ-waarde, die niet alleen bepaald wordt door een puntensysteem maar ook een 'gevoelswaarde' is en daarmee in populaire buurten hoger ligt dan in andere buurten.
Kip vond dit wel een goed idee. De doorstroming naar duurdere huurwoningen is namelijk momenteel een probleem omdat deze woningen er niet voldoende zijn, en een hogere huur voor sociale huurwoningen zou de bouw van duurdere woningen stimuleren. Gerkens was het hier niet eens omdat zo wonen, wat toch een eerste levensbehoefte is, een markt wordt. Ze wees erop dat dit typisch VVD-beleid is, om alles de markt op te brengen. Kip wierp hier tegenin dat de corporaties hun verantwoordelijkheid blijven nemen om sociaal te blijven, en dat gemeentes en andere lokale overheden hierop toe moeten zien. Waarop Gerkens pareerde met dat de lokale overheden vaak teveel conflicterende belangen hebben om hier goed op toe te kunnen zien.
Ook wees Gerkens erop dat de nuts-functie van de corporaties in het gedrang komt als ze, volgens marktprincipe, hun eigen broek moeten gaan ophouden. Dit kan op termijn betekenen dat zo'n corporatie niet langer sociaal meer kan werken.

Muzikant Sjak in 't Veld

Na de pauze, die gevuld werd met de Nederlandstalige liederen van straatzanger Sjak in 't Veld, mocht Jasper Teunissen aantreden. Hij vertelde over het Nederlands Sociaal Forum welke in het weekend van 22 mei wordt gehouden op de Nijmeegse universiteitscampus. Meer informatie hierover is te vinden in de programmakrant die in de Tribunes van deze maand te vinden is of op www.sociaalforum.nl.

Jasper Theunissen aan het woord

De laatste spreker van de avond was SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. Hij is samen met wethouder Hans van Hooft sr. verantwoordelijk voor de collegeonderhandelingen namens de SP. Hij kwam met het goede nieuws dat in het nieuwe collegeakkoord, waar de drie partijen PvdA, Groenlinks en SP hoogstwaarschijnlijk allemaal mee instemmen, een groot deel van het SP-programma verwezenlijkt wordt. De precieze details zijn elders op de website te lezen en staan in de SPeerpunten. Maar het applaus na afloop van de korte presentatie sprak boekdelen: de SP gaat goed het nieuwe college in!

Hans van Hooft jr. aan het woord

De Prikkelbár website

Nederlands Sociaal Forum website

PvdA, SP en GroenLinks bereiken nieuw akkoord

U bent hier