h

Onderhandelingen over college lopen voorspoedig

4 april 2006

Onderhandelingen over college lopen voorspoedig

Veel mensen zijn benieuwd hoe het gaat met de collegeonderhandelingen in Nijmegen en de positie van de SP. Daarom een klein kijkje in de keuken van het onderhandelingsproces.

Bij de verkiezingen kwam de PvdA als grootste partij uit de bus. Zij zijn dan ook begonnen met het informeren bij de andere partijen welke coalitie er zou moeten komen. PvdA, SP en GroenLinks hadden voor de verkiezingen al duidelijk gemaakt samen verder te willen. Daarnaast heeft het linkse blok zowel een zetel gewonnen en kreeg het 2% meer stemmen dan in 2002. Daarom zijn deze drie partijen gezamenlijk om tafel gaan zitten.

Eerst kon iedere partij aangeven welke punten zij het belangrijkst vinden. Voor de SP is het belangrijk dat er meer geld komt voor het onderhoud aan wegen en het groen, dat er meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd, dat jongeren tot 27 jaar aan het werk of aan een opleiding worden geholpen en dat er een Doe meefonds komt om gezinnen in de bijstand te ondersteunen bij school, sport en cultuuractiviteiten. Naar aanleiding hiervan zijn de onderwerpen in diverse werkgroepen verdeeld. In totaal gaat het om 5 werkgroepen die per thema afspraken maken. Er wordt gekeken op welke punten de partijen het eens zijn en op welke punten verder gesproken moet worden. In iedere werkgroep zitten twee mensen per partij.

Al deze gesprekken moeten leiden tot een collegeakkoord met een verdeling van de taken. Voor de SP zijn Hans van Hooft sr en Peter Lucassen in ieder geval kandidaat als wethouder. Welke taken zij krijgen is nog niet bekend en is pas aan de orde aan het eind van het onderhandelingsproces. Deze week zal gesproken worden over de onderwerpen waar in de werkgroepen geen overeenstemming over werd bereikt.

De leden van de SP krijgen de kans zich uit te spreken over het bereikte resultaat. De leden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging wanneer het zo ver is. De verwachting is dat voor Pasen er een akkoord ligt.

Zie voor meer informatie, de planning en de verdeling van de onderwerpen per werkgroep, de gemeentelijke website.

U bent hier