h

Record voor nijmegen.sp.nl op verkiezingsdag

17 maart 2006

Record voor nijmegen.sp.nl op verkiezingsdag

Op 7 maart jl., de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de Nijmeegse SP-website een recordaantal bezoekers gehad.

Het aantal bezoekers op 7 maart 2006 bedroeg 2123, een record voor de Nijmeegse SP-website. Buiten verkiezingstijd heeft de website ongeveer 300 bezoekers per dag. Uit dit grote verschil mag geconcludeerd worden dat de website erg belangrijk is tijdens de verkiezingsperiode.

U bent hier