h

SP op de bres voor kinderboerderij

13 december 2005

SP op de bres voor kinderboerderij

De SP zal bij de raadsvergadering een motie indienen om de kinderboerderij de Goffert in het weekend op te houden. De kinderboerderij wordt beheerd door stichting de Driestroom, waar mensen met een functiebeperking werken. Door een landelijke maatregel krijgt de Driestroom geen geld om personeel in het weekend te begeleiden. Daardoor komt de kinderboerderij jaarlijks € 30.000,- tekort.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: "De gemeente draagt sinds 1995 geen enkele financiële verantwoordelijkheid meer voor het reilen en zeilen van kinderboerderij de Goffert. En natuurlijk is het te gek voor woorden dat de Driestroom alleen geld krijgt om mensen van maandag tot en met vrijdag te begeleiden. Maar als dat nou eenmaal zo is, dan moeten we als gemeente maar bijspringen. De boerderij trekt jaarlijks zo'n 80.000 bezoekers, waarvan grofweg de helft in het weekend. Dit aantal geeft al aan hoe belangrijk de sociale, maatschappelijke en opvoedkundige functie van de boerderij is. De kinderboerderij blijft wat de SP betreft hoe dan ook open, ook in het weekend."

De SP stelt in de motie voor om op korte termijn € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de kinderboerderij. Daarmee krijgt het college van B en W de ruimte om met een definitieve oplossing te komen.

U bent hier