h

Concept verkiezingsprogramma beschikbaar

21 november 2005

Concept verkiezingsprogramma beschikbaar

De SP presenteert haar concept verkiezingsprogramma waar de leden op 24 november 2005 hun oordeel over zullen vellen. In het programma zijn drie hoofdthema's te onderscheiden: alle aandacht voor de wijken, bouwen en behouden van sociale huurwoningen en een baangarantie voor jongeren.

Via het programma wil de SP enerzijds verantwoording afleggen over de afgelopen periode waarin de SP deel uitmaakte van het college. Anderzijds wil de SP duidelijk maken waar de SP de komende periode de prioriteiten wil leggen. Op 24 november wordt het conceptprogramma besproken. De leden kunnen tot 28 november wijzigingsvoorstellen indienen. Op 8 december wordt het programma definitief vastgesteld.

Lees het concept-verkiezingsprogramma (pdf-bestand, 150 kb).

U bent hier