h

Geen grootschalige vernieuwing Waalkade

15 september 2005

Geen grootschalige vernieuwing Waalkade

De gemeente Nijmegen heeft in aansluiting op de plannen van het waterschap haar visie gepresenteerd op de Waalkade. Voor de SP gaat deze visie een paar stappen te ver. Dat de Waalkade op sommige plekken moet worden opgeknapt is duidelijk, maar voor de SP betekent dat niet dat er allerlei onnodige zaken bij moeten.

Jos van Rens “Natuurlijk zitten er ook goede kanten aan de visie op de Waalkade,” Aldus SP-raadslid Jos van Rens. “Maar om voor 31 miljoen euro aan de kade te gaan verspijkeren gaat de SP iets te ver. Ook hebben bewoners aangegeven een aantal punten niet te zien zitten en er zijn onlangs delen van de kade nog aangepast. Als SP willen we een deugdelijke aanpak van de damwand van de westelijke kade zodat schepen veilig kunnen aanmeren en de kade niet verzakt. Onderhoud is daar dringend nodig. Verder is een gemakkelijke verbinding naar de Waalhaven voor voetgangers ook wenselijk. Mogelijk kan een lift of roltrap bij de veertrappen worden geplaatst, waardoor de toegankelijkheid voor ouderen beter wordt. We willen geen bebouwing aan de voet van de Voerweg, omdat het zicht op het bloemenwapen, Belvedère en het Valkhof dan wordt verstoord. Wel kan er gebouwd worden aan de Oude Ubbergseweg.”

U bent hier