h

Van Hooft jr.: “Historische beslissing voor spreiding zwarte en witte scholen”

9 juli 2005

Van Hooft jr.: “Historische beslissing voor spreiding zwarte en witte scholen”

De gemeenteraad heeft in haar laatste vergadering voor de zomer een historische beslissing genomen om te zorgen voor een betere spreiding van leerlingen over witte en zwarte scholen. De drie coalitiepartijen (SP, GroenLinks en PvdA) gaven het college de opdracht om kinderen uit de wijk voorrang te geven bij de school in hun wijk. Dit zal via centrale gemeentelijke inschrijving geregeld worden.

Hans van Hooft jr. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. noemde zich de gelukkigste Nijmegenaar van de avond. Van Hooft jr.: “Met dit besluit komen we stappen verder om zwarte en witte scholen een halt toe te roepen in Nijmegen. Door kinderen in de eigen wijk naar de basisschool te laten gaan, kunnen we integratie bevorderen en wordt een witte vlucht voorkomen. Door een centraal inschrijfpunt kan de gemeente hier toezicht op houden en wordt voorkomen dat er bij meerdere scholen wordt ingeschreven. Op lange termijn moeten de scholen beter over de stad verdeeld worden. Hier heeft de gemeente invloed op met de huisvestingsgelden.”

Over gemengde wijken zegt Van Hooft jr.: “Spreidingsbeleid op afkomst heeft volgens mij minder succes. Als SP kiezen we er voor om een spreidingsbeleid te voeren op inkomen. Daarom moet inkomen weer van belang worden bij het toewijzen van een huurwoning. Kansen in deze maatschappij zijn vaak afhankelijk van het inkomen dat iemand heeft. Succesvolle allochtonen hebben vaak ook een hoger inkomen dan allochtonen die minder goed scoren in de samenleving. Het zelfde geldt overigens voor de autochtonen. Daarom is inkomen belangrijker dan afkomst. Door arme wijken op slot te zetten voor mensen met een laag inkomen, voorkom je een concentratie van problemen die een laag inkomen met zich mee brengen. Door op een dergelijke wijze te gaan spreiden zullen echte gemengde wijken ontstaan, waar jong en oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon naast elkaar wonen, leven, werken en naar school gaan.”

U bent hier