h

SP akkoord met uitgewerkte plannen Plein ’44

9 juli 2005

SP akkoord met uitgewerkte plannen Plein ’44

De SP stemt in met de stedenbouwkundige visie op Plein 1944. Hiermee komt na de stadspeiling de nieuwe inrichting van Plein ’44 weer een stapje dichter bij.

Jos van Rens SP-raadslid Jos van Rens: “In de plannen zijn een aantal punten goed geregeld. Zo is er gedacht aan het parkeren voor de bewoners, kan de bus via het plein door de Burchtstraat en komen er meer woningen in het centrum bij. Wel zijn er een aantal punten die we in de gaten moeten houden. Het geheel moet niet te massaal worden. Dit om te voorkomen dat de huidige bebouwing te veel last krijgt van de schaduw. De overkapping van het deel voor de bussen vinden we geen goed idee. Dit is al eens eerder geprobeerd en zorgde toen alleen maar voor ellende. Tot slot maken we ons zorgen of de verbinding tussen de Houtstraat en Plein ’44 wel in orde komt.”

U bent hier