h

“Een sociale stad is alles behalve vanzelfsprekend”

Renske Helmer-Englebert (48) is lijsttrekker voor de SP in Nijmegen. Als wethouder wijken, onderwijs en sport heeft ze afgelopen vier jaar laten zien dat een sociaal alternatief mogelijk is. De komende vier jaar wil ze niet alleen behouden wat er is opgebouwd maar verder bouwen aan een stad waar niemand achterblijft.

> De SP werd vier jaar geleden de grootste partij in Nijmegen. Wat heeft dat opgeleverd voor de mensen?

“We hebben grondig gebroken met het afbraakbeleid van D66. We zorgden voor de gratis bus voor 65+, een compleet nieuwe bibliotheek in Nijmegen-West, bibliotheken op school, het behoud van zwembad Dukenburg, een skatehal voor Waalhalla en een forse verbetering van accommodaties voor de amateursport. Terwijl overal het schoolzwemmen verdwijnt hielpen wij veel meer kinderen aan zwemdiploma’s, zoals dat past bij een stad die streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. De thuiszorg voor ouderen en gehandicapten hielden we volledig overeind, ondanks miljoenenbezuinigingen uit Den Haag. Onder leiding van SP-wethouder Bert Velthuis zijn de enorme jaarlijkse huurverhogingen gestopt èn bouwden we 5000 nieuwe woningen, waarvan 2000 sociale huur: een bouwrecord in 30 jaar! Dat hebben we allemaal kunnen doen zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen: voor 80 procent van de Nijmegenaren werden de lasten verlaagd door afschaffing van de afvalstoffenheffing. Daarmee zijn de gemeentelijke lasten voor huurders veruit het laagst van Nederland. Dat geldt ook voor 80 procent van de ondernemers. Daarmee zijn we de mkb-vriendelijkste gemeente.”

> Waar gaan de komende verkiezingen over?

“Een sociale stad is alles behalve vanzelfsprekend. Er dreigt opnieuw een kaalslag op wijkvoorzieningen. Vrijwel alle partijen staan in de startblokken om de gratis bus voor 65+ af te schaffen, net als buslijnen aan de rand van de stad. De gemeentelijke zorg voor ouderen en gehandicapten dreigt door landelijke bezuinigingen opnieuw uitgekleed te worden met daarbij ook nog eens torenhoge eigen bijdragen voor zorg en hulpmiddelen. Een raadsmeerderheid met D66 voorop wil de afgeschafte afvalstoffenheffing opnieuw in te voeren: een kostendekkende afvalstoffenheffing betekent 300 euro lastenverhoging voor alle huurders. Tegelijkertijd wil een raadsmeerderheid van GroenLinks tot D66 en Gewoon Nijmegen niks doen tegen de doorgeschoten verkamering van gezinswoningen, waardoor de leefbaarheid in veel straten achteruit holt.”

> Waarom zouden mensen op de SP moeten stemmen?

“In plaats van een stap terug maken we een sprong vooruit. We kiezen voor een sociaal alternatief, omdat dat het enige alternatief is waar iedereen beter van wordt. Mensen met een modaal inkomen hebben de laatste jaren flink moeten inleveren. Daarom kiezen we voor verlaging van de onroerendzaakbelasting met 20 procent en we zetten in op forse huurverlaging en minder woonlasten door grootschalig te investeren in zonnepanelen en het energiezuinig maken van woningen. We pakken de woningnood aan met de bouw van nog meer betaalbare woningen en 2000 kamers voor jongeren en studenten. We staan voor de zorg, daar wordt niet op beknibbeld. We kiezen voor schone en veilige wijken, met jaarlijks 10 miljoen euro extra middelen. Een groot deel hiervan is voor nieuwe wijkvoorzieningen, met de rest pakken eindelijk het achterstallig onderhoud aan, zoals het groen, wegen en fietspaden. En met 500 nieuwe stadsbanen kiezen we voor werk in de wijken: wijkveger, wijkonderhoud, toezichthouder, speeltuinbeheer, activiteitenbegeleider, klusdiensten, boodschappendiensten en hulp bij de sportclubs. De SP houdt Nijmegen sociaal, staat naast de mensen en is eigenwijs genoeg om de rechtse wind uit Den Haag te trotseren.”

U bent hier