Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Nijmegen

Voor jezelf, voor elkaar

Stem op 21 maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen op de SP!

Lijsttrekker: Renske Helmer-Englebert

SP-lijsttrekker Renske Helmer: “Een sociale stad is alles behalve vanzelfsprekend. Anderen staan klaar om af te breken wat wij de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd. De SP laat dat niet gebeuren: wij zetten geen stap terug, maar maken juist een sprong vooruit. Wij houden Nijmegen sociaal, staan naast de mensen en zijn eigenwijs genoeg om de rechtse wind uit Den Haag te trotseren. Een stem op de SP is een stem voor jezelf én voor elkaar!”

1. Renske Helmer-Englebert

Wolfskuil

Meer informatie

2. Bert Velthuis

Centrum

Meer informatie

3. Hans van Hooft

Hatert

Meer informatie

4. Petra Molenaar

Wolfskuil

Meer informatie

5. Maarten Sweep

Grootstal

Meer informatie

6. Matthias van Hunnik

Neerbosch-Oost

Meer informatie

7. Marij Feddema

Lent

Meer informatie

8. Biljana Markovic

Wolfskuil

Meer informatie

9. Yurre Wieken

Aldenhof

Meer informatie

10. Thijs Loonstra

Benedenstad

Meer informatie

11. Wouter Groot Koerkamp

Neerbosch-Oost

12. Rick Hovens

Biezen

13. Janne van den Bosch

Hunnerberg

14. Sam van der Wal

Hunnerberg

15. Marloes Piepers

Neerbosch-Oost

16. Stijn Vat

Neerbosch-Oost

17. Tatum Postema

Neerbosch-Oost

18. Bart Linssen

Wolfskuil

19. Michelle Foolen

Centrum

20. Dick Westerbeek

Willemskwartier

21. Michiel de Wijse

Wolfskuil

22. Erik Claus

Hatertse Hei

23. Bas Blij

Wolfskuil

24. Leontien Coolegem

Holtgesbroek

25. Nick Wasilopoulos

Benedenstad

26. Rachida El Ayadi

Zwanenveld

27. Storm Stufkens

Biezen

28. Els van Megen

Lent

29. Agnes Lewe

Altrade

30. Silvie van Berkel

Aldenhof

31. Lars Lommers

Zwanenveld

32. Thea Verhagen

Hatertse Hei

33. Will Derks

Biezen

34. Gerda Schulten

Heseveld

35. Michiel de Wit

Hees

36. Stefan Schevelier

Bottendaal

37. Gino Praat

Groenewoud

38. Bart Groenenberg

Goffert

39. Anneke van der Velden

Horstacker

40. Kerstin Burgers

Biezen

41. Mahin Jankie

Hatert

42. Felor Pasdar

Lankforst

43. Merle Roemer

Altrade

44. Jeanette Geers

Nije Veld

45. Thea Verdijk

Neerbosch-Oost

46. Angelique Hummel

Altrade

47. Leo Woudstra

Wolfskuil

48. Jos van Rens

Centrum

49. Marja Lucassen

Meijhorst

50. Cor van Norel

Hatert

Met de gratis bus voor 65+, een compleet nieuwe bibliotheek in Nijmegen-West, bibliotheken op school, behoud van zwembad Dukenburg, een skatehal voor Waalhalla en 3 miljoen euro voor de amateursport met veel extra (kunstgras)velden, hebben we afgelopen periode fors geinvesteerd in belangrijke voorzieningen voor de bevolking. Komende tijd pakken we het achterstallig onderhoud aan van openbaar groen, fietspaden, troittoirs en wegen. We gaan jaarlijks 10 miljoen euro extra besteden voor de wijken. Wijkbewoners bepalen zelf welke belangrijke voorzieningen erbij moeten komen. We maken extra geld vrij voor amateursport en meer cultuur in de wijken.

Afgelopen periode maakten we een einde aan de huurexplosie: voor de meeste mensen gingen de huren niet of nauwelijks omhoog en in veel gevallen is er zelfs sprake geweest van huurverlaging. De stilstand in de bouw werd in korte tijd omgezet in een bouwexplosie: tussen 2014 en 2018 bouwden we in Nijmegen 5000 nieuwe woningen erbij waarvan 2000 sociale huurwoningen. Komende vier jaar gaan we nog eens 2000 extra betaalbare huurwoningen bouwen en 2000 kamers voor jongeren en studenten. Daarmee pakken we de woningnood aan, maken we einde aan de verkamering van gezinswoningen en nemen we huisjesmelkers de wind uit de zeilen.

Waar andere gemeenten grof sneden in de zorg voor ouderen en gehandicapten, hebben we in Nijmegen de landelijke bezuinigingen op de zorg volledig opgevangen: iedereen krijgt de (thuis)zorg die nodig is en Nijmegen heeft de laagste eigen bijdragen van Nederland. Door nieuwe landelijke bezuinigingen dreigt het mes in de WMO-zorg te worden gezet met torenhoge eigen bijdragen. Met de SP kan je er zeker van zijn: er wordt niet gesneden in de (thuis)zorg en de eigen bijdragen gaan niet omhoog.

We maken een einde aan de miljoenenverslindende re-integratietrajecten voor werklozen die geen baan extra opleveren. Dit geld zetten we in voor 500 nieuwe stadsbanen met een fatsoenlijke beloning. Daarmee helpen we ouderen aan het werk, en garanderen we jongeren een baan zodat geen enkele jongere nog van een uitkering hoeft te leven. Met de stadsbanen zorgen we voor meer toezichthouders in de wijken en maken we de stad veiliger. We zorgen zo ook voor extra wijkvegers, wijkonderhoud, speeltuinbeheer, activiteitenbegeleider, klusdiensten, boodschappendiensten, hulp bij sportclubs en tal van andere functies waar Nijmegen beter, mooier en socialer van wordt. Verder helpen we 1000 Nijmeegse uitkeringsgerechtigden extra aan een baan met de invoering van een unieke loonkostensubsidie voor werkgevers.

Vrijwel alle partijen in de Nijmeegse gemeenteraad willen de gratis bus voor 65+ afschaffen. Met de SP aan het roer zal dit niet gebeuren. We zetten in op uitbreiding van de gratis bus voor 65+ met gratis vervoer van (klein-)kinderen tot 13 jaar. We willen af van de duudere buskaartjes voor Dukenburg, Lindenholt, Nijmegen-Noord en Lent: één bustarief voor de hele stad. We laten de bus niet uit het centrum verdwijnen en verzetten ons tegen het wegsnijden buslijnen uit de wijken: elke wijk heeft recht op fatsoenlijk openbaar vervoer.

Een schoon en leefbaar Nijmegen is van belang voor nu en de toekomst. De SP is bij uitstek een groene partij. Niet voor niets is Nijmegen met SP als grootste partij de groene hoofdstad van Europa geworden. Groen gaat bij ons altijd hand in hand met eerlijk delen. Ook met een laag of modaal inkomen moet je de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op je dak te leggen, je huis te laten isoleren of helemaal los te koppelen van het gasnet. Met de SP kies je voor een flinke verduurzaming van Nijmegen, je thuis en de rest van de stad.

Door het openbaar vervoer beter en betaalbaarder te maken zorgen we dat mensen vaker de bus kunnen pakken en de auto te laten staan. We stimuleren fietsen en elektrisch rijden. Dat is goed voor het klimaat en de schone lucht!

Afgelopen periode hebben we de gemeentelijke belastingen voor 80 procent van de bevolking verlaagd. Huurders en (kleine) bedrijven in een gehuurd pand betalen in Nijmegen het minste van heel Nederland. Met de SP gaan alle huiseigenaren in Nijmegen voortaan ook minder belasting betalen: we verlagen de onroerendzaakbelasting (OZB) met 20 procent. Voor huurders zetten we vol in op 0 procent huurverhoging en verlaging van de hoogste huren met 10 procent. De energielasten voor huurders gaan omlaag door grootschalig te investeren in zonnepanelen en isolatie, zonder dat de huren omhoog gaan. De eerste parkeervergunning in de groene zones wordt gratis, net als de hondenbelasting voor de eerste hond.

We investeren 1 miljoen om toegang tot cultuur betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen. We maken een plan voor meer kunst in de wijken.

Jong geleerd is oud gedaan. In dat kader mogen jongeren t/m 21 jaar 1 dag per week (bijvoorbeeld op zondag) gratis naar het museum. Voor alle andere Nijmegenaren organiseren we dat ze 2x per jaar gratis toegang krijgen. Het succes van de kunstbus verdient een vervolg.

Elk stadsdeel moet kunnen beschikken over minimaal één bibliotheek op loopafstand, te beginnen in het stadsdeel Lindenholt.  Nijmegen is een stad met een rijke muziektraditie. We ondersteunen lokaal talent door te zorgen voor voldoende betaalbare oefenruimtes in wijkcentra of leegstaand gemeentelijk vastgoed.

We vangen de landelijke bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid volledig op. In Nijmegen heeft ieder kind recht op een eerlijke kans; of dat nou is omdat je wat minder makkelijk mee kan doen of juist hoogbegaafd bent. Geen kind mag tussen wal en schip raken.

Kinderen en jongeren moeten in hun eigen wijk naar school kunnen. Voor basisschoolleerlingen houden we schoolwijzer daarom in stand. En ook voor het vmbo zetten we ons in voor wijkgebonden en kleinschalige scholen voor maximaal 600 leerlingen. Samen met bedrijfsleven en beroepsonderwijs zorgen we voor voldoende geschikte stageplaatsen en leerwerk-trajecten voor studenten, scholieren en voortijdig schoolverlaters.

Laaggeletterdheid krijgt (nog) meer aandacht. We sluiten aan bij provinciale plannen, waarbij we onder andere inzetten op het stimuleren van lezen.Voor wie niet digitaal kan of wil werken, moet altijd een niet-digitaal alternatief blijven. De bibliotheek op school is een succesvol project. Scholen die nog geen bibliotheek op school hebben, worden aangemoedigd dit alsnog te realiseren.

Jongeren worden aangemoedigd (meer) te gaan sporten. Dit wordt deels vanuit school gedaan. Voor jongeren voeren we een sportstrippenkaart in, zodat ze kennis kunnen maken met een grote diversiteit aan sportverenigingen in hun eigen buurt. Waalhalla blijft onze steun krijgen.

We organiseren geen dure grote topsportevenementen als de maatschappelijke kosten hiervan enkel ten goede komen aan het grote bedrijfsleven, reclamebureaus en de topsport.

We reserveren 0,5 miljoen euro om de huur van bestaande (binnen)sport-accommodaties te verlagen. Hiermee voorkomen we dat sportverenigingen hun contributies moeten verhogen waardoor sporten voor alle Nijmegenaren betaalbaar kan blijven.

We zetten in op een plan om in de toekomst een nieuw zwembad te realiseren waar zowel Nijmegen-West als Nijmegen-Noord gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Dit zwembad moet geschikt zijn voor recreatief gebruik, maar ook voor topsport.

Met de komst van 500 stadsbanen gaan we ook het toezicht in de wijken vergroten. We stellen in de hele stad wijktoezichthouders aan. Ernstig overlastgevend en intimiderend gedrag door jongeren wordt niet getolereerd. We voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden door opleiding, werk en hulp aan ouders. Zo nodig wordt drang en dwang toegepast om overlast terug te dringen.

Criminelen die hun buurt terroriseren worden hard aangepakt. De politie richt een team op om “rotte appels” uit een wijk te verwijderen. Na detentie wordt er gezorgd voor een goed re-integratietraject.

Langdurige overlast van drugsdealers zoals de laatste jaren bij de Vlaamsegas/Tweede Walstraat wordt niet langer geaccepteerd. De politie grijpt direct in bij klachten over drugspanden en wietplantages in de wijk. Waar nodig vindt huisuitzetting plaats.

Nijmegen moet vooroplopen bij experimenten met legale wietteelt. Dat zal leiden tot een forse vermindering van het aantal wietplantages in de wijk en tot afname van drugscriminaliteit. De politie krijgt hierdoor meer tijd voor andere belangrijke zaken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding: Het sociale alternatief voor Nijmegen

Nijmegen heeft de afgelopen vier jaar bewezen dat een sociaal alternatief mogelijk is. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd de SP de grootste partij van de stad. Met het Linksplus-stadsbestuur toonden we aan dat Nijmegen tegen de landelijke rechtse stroom in kan roeien. Keiharde landelijke bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten werden volledig opgevangen: in Nijmegen krijgt iedereen de (thuis)zorg die nodig is. We maakten een einde aan de torenhoge eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen: Nijmegen heeft de laagste eigen bijdragen van Nederland. In Nijmegen stopten we de huurexplosie: voor de meeste mensen gingen de huren niet of nauwelijks omhoog en in veel gevallen is er zelfs sprake geweest van huurverlaging. De stilstand in de bouw werd in korte tijd omgezet in een bouwexplosie: tussen 2014 en 2018 bouwden we in Nijmegen 5000 nieuwe woningen erbij waarvan 2000 sociale huurwoningen. Daarmee vestigden we een bouwrecord dat de laatste 30 jaar niet meer is vertoond: Nijmegen is de stad die relatief de meeste woningen erbij bouwt van alle steden in Nederland.

Met de SP in het stadsbestuur toonden we ook aan dat een sociaal alternatief mogelijk is voor de kaalslag op (wijk)voorzieningen door het voorgaande college met D66. We investeerden in belangrijke voorzieningen met de gratis bus voor 65+, een compleet nieuwe bibliotheek in Nijmegen-West, bibliotheken op school, behoud van zwembad Dukenburg, een skatehal voor Waalhalla en 3 miljoen euro investeringen in de amateursport met nieuwe (kunstgras)velden voor Trekvogels, Orion, OSC, DVOL, Oranje Blauw en NMHC en een renovatie van sporthal de Horstacker.

Een sociaal alternatief blijkt heel goed mogelijk zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen: voor 80 procent van onze inwoners werden de lasten verlaagd door afschaffing van de afvalstoffenheffing. Daarmee is Nijmegen uniek en zijn de gemeentelijke lasten voor huurders veruit het laagst van Nederland. Ook voor 80 procent van de ondernemers zijn we vanaf 2018 veruit de goedkoopste stad van Nederland door afschaffing van de onroerendzaakbelasting voor huurders van bedrijfspanden. Nijmegen mag zich daarmee de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland noemen wat betreft gemeentelijke belastingen.

Een sociaal alternatief is allesbehalve vanzelfsprekend. Komende jaren dreigt er een miljoenenbezuiniging van de rijksoverheid op jeugdzorg en beschermd wonen, en voor bijstandsgerechtigden krijgt Nijmegen op termijn jaarlijks 14 miljoen euro minder van het rijk. Hierdoor dreigen er opnieuw grote bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten, er dreigt opnieuw een kaalslag op wijkvoorzieningen, het uitkleden van het minimabeleid en een forse verhoging van de gemeentelijke belastingen. Wie de rechtse oppositie van D66 tot de VVD in Nijmegen goed beluistert, weet dat zij iedereen in de stad met een afvalstoffenheffing van 300 euro per jaar willen opzadelen. Wie goed naar de rechtse oppositie luistert, weet dat de zorg voor ouderen en gehandicapten wordt uitgekleed zodra er tekorten zijn. We gaan dan weer terug naar torenhoge eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen en de gratis bus voor 65+ wordt zeker afgeschaft, samen met veel buslijnen aan de rand van de stad. Wie goed naar de rechtse oppositie luistert, weet dat zij zich niet zullen inzetten voor het behoud en de bouw van meer goedkope en betaalbare huurwoningen en het tegengaan van jaarlijkse huurverhogingen. En subsidies voor het energiezuinig maken van woningen zullen dan vooral weer gaan naar mensen die toch al over een behoorlijk goed inkomen beschikken en niet naar bewoners met een modaal of lager inkomen.

Een sociaal alternatief is noodzakelijker dan ooit. Tijdens 25 jaar neoliberaal beleid is de economische groei nauwelijks ten goede gekomen aan de bevolking en grotendeels verdwenen naar steeds hogere winsten voor het bedrijfsleven. In 25 jaar tijd heeft werkend Nederland 25 procent van het inkomen uit haar portemonnee zien verdwijnen door een sluipende inkomensverschuiving van arbeid naar kapitaal. Wie zich afvraagt waar de verharding en boosheid in Nederland vandaan komt, moet zich eens voorstellen hoe de sfeer in Nederland zou zijn als ieder huishouden maandelijks 500 euro meer te besteden heeft. Waar armoede ooit was voorbehouden aan mensen met een bijstandsuitkering, zien we nu steeds meer werkenden met een modaal inkomen die nauwelijks kunnen rondkomen. Modale inkomens krijgen jaarlijks een inkomensafhankelijke huurverhoging, maar komen voor geen enkele belastingkorting in aanmerking en verdienen vaak te weinig om een gezinswoning te kopen die netto minder zou kosten dan een sociale huurwoning. Werkenden met een modaal inkomen zijn de nieuwe armen, het zijn de grootste slachtoffers van 25 jaar neoliberaal beleid.

Nederland heeft een knetterrechts kabinet dat de belastingen voor multinationals en grote bedrijven verlaagt en de lasten voor de bevolking verder verhoogt. De pensioenen van ouderen worden kunstmatig laag gehouden en de afschaffing van de studiebeurs raakt vooral jongeren uit gezinnen met een modaal of lager inkomen. Ook de verhoging van de pensioenleeftijd leidt vooral tot langer werken door mensen met een minder hoog inkomen, omdat zij niet over het geld beschikken om eerder te stoppen. Huurders van sociale huurwoningen worden door dit kabinet helemaal uitgekleed met een verhuurdersheffing die elke huurder gemiddeld 75 euro per maand extra kost.

De SP kiest voor een radicaal sociaal alternatief, een sociaal alternatief dat serieus tegenwicht biedt aan onversneden rechts regeringsbeleid. We kiezen radicaal voor werkenden met modale en lagere inkomens, omdat die het meeste hebben ingeleverd na decennia neoliberaal beleid. We kiezen radicaal voor lastenverlaging voor de hele bevolking: de onroerendzaakbelasting gaat met 20 procent omlaag, we zetten in op forse huurverlaging en minder woonlasten door grootschalig te investeren in zonnecellen en het energiezuinig maken van sociale huurwoningen zonder de huren te verhogen. We kiezen radicaal voor de bouw van 2000 betaalbare huurwoningen en 2000 kamers voor jongeren en studenten. En als woningcorporaties deze woningen niet willen bouwen, dan doen we het zelf. We maken daarmee een eind aan de woningnood, de verkamering van gezinswoningen en de uitbuiting door huisjesmelkers. We koesteren onze ouderen. Daarom houden we de goede (thuis)zorg voor ouderen en gehandicapten volledig overeind met de laagste eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen en de gratis bus voor 65+. We kiezen radicaal voor leefbare en veilige wijken, met meer toezichthouders en door jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor nieuwe wijkvoorzieningen, groenonderhoud, en de aanpak van achterstallig onderhoud aan fietspaden, voetpaden en wegen. We kiezen radicaal voor werk in de wijken, we zorgen voor 500 nieuwe stadsbanen met een fatsoenlijk inkomen voor tal van belangrijke taken als wijkvegers, wijkonderhoud, toezicht, speeltuinbeheer, activiteitenbegeleider, klusdiensten, boodschappendiensten, hulp bij sportclubs en al het andere waarvan Nijmegen nog socialer wordt. We kiezen radicaal voor gelijke kansen voor alle kinderen, omdat nu nog te veel kinderen op achterstand staan. We kiezen radicaal voor Nijmegen, omdat Nijmegen de mooiste, leukste en meest sociale stad van Nederland is, en dat willen we graag zo houden. We kiezen radicaal voor een sociaal alternatief, omdat dat het enige alternatief is waar iedereen beter van wordt.

1. Betaalbaar wonen voor iedereen

Iedereen in Nijmegen heeft recht op een goede en betaalbare woning, of je nou in een huurwoning woont of in een koopwoning. Bij de bouw van nieuwe woningen zetten we in op een ongedeelde stad met gemengde wijken waar jong en oud, rijk en arm, allochtoon en autochtoon samenleven en elkaar elke dag kunnen ontmoeten: op straat, in de supermarkt, bij de sportclub, op het schoolplein en in het park.

In de afgelopen 15 jaar is Nijmegen hard gegroeid, maar het aantal betaalbare huurwoningen is fors achtergebleven bij die groei. Dure huur- en koopwoningen zijn er genoeg, maar de wachtlijst voor een betaalbare huurwoningen blijft schrikbarend lang: jongeren wachten jaren op zelfstandige woonruimte en worden zo in de armen gedreven van huisjesmelkers. De leefbaarheid in wijken is in het geding door steeds verdergaande verkamering van gezinswoningen. Wijken in de buurt van het centrum trekken steeds meer hogere inkomens, terwijl wijken aan de rand van de stad langzaam maar zeker verarmen. Die trend is alleen te keren door de bouw van meer betaalbare huur- en koopwoningen, nieuwe wetgeving waarmee we huisjesmelkers echt kunnen aanpakken, en een drastische verlaging van de maximaal redelijke huur. Door de extreem lage rente kunnen woningcorporaties voor het eerst in de geschiedenis rendabel betaalbare huurwoningen bouwen. Daarom is nu het moment om de opgelopen achterstand in de sociale huursector substantieel in te lopen. Als woningcorporaties onvoldoende bouwen, dan neemt de gemeente deze taak over door zelf te investeren in meer sociale huur.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • Voor 80 procent van de Nijmeegse bevolking hebben we de gemeentelijke lasten verlaagd door afschaffing van de afvalstoffenheffing. Alle huurders en bijna de helft van de mensen met een eigen woning zijn hierdoor minder gaan betalen.
 • De jaarlijkse huurexplosie is gestopt, de huren zijn voor afgelopen jaren voor veel huurders bevroren (0% huurverhoging) of nauwelijks gestegen en niet zelden zelfs verlaagd.
 • Van alle sociale huurwoningen is bijna 20 procent goedkope huur (onder de € 414,- per maand) gebleven. Daarmee hebben we voorkomen dat 4500 goedkope huurwoningen zouden verdwijnen.
 • Nijmegen breekt op dit moment alle bouwrecords. De afgelopen 30 jaar werden er niet zoveel woningen gebouwd als nu. Tussen 2014 en 2018 bouwden we er 5000 nieuwe woningen bij, waarvan 2000 sociale huurwoningen, ook een record.
 • Nijmegen won de stook je rijk prijs 2016 voor de beste prestatieafspraken met woningcorporaties voor het energiezuinig maken van woningen.
 • In afspraken met woningcorporaties is de prijs van betaalbare huurwoningen verlaagd van € 710,- per maand naar € 635,- per maand. De ongebreidelde huurverhoging is daarmee gestopt.
 • In de Waalsprong is ruimte gekomen voor het behoud van groen, boomgaarden en andere belangrijke historische elementen. Tientallen miljoenen zijn afgeboekt om van volgebouwde stenige woonwijken, mooie toekomstige woonwijken in Nijmegen-Noord te maken. Het water in Lent wordt zwemwater.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor te hoge woonlasten

 1. We verlagen de gemeentelijke belastingen voor alle woningeigenaren: de onroerendzaakbelasting (OZB) voor woningen gaat met 20 procent omlaag. Deze gemeentelijke belastingverlaging voor woningeigenaren en verhuurders van (sociale) huurwoningen verschuiven we naar de eigenaren van bedrijfsvastgoed, wat in 80 procent van de gevallen vastgoedverhuurders zijn.
 2. Huurders gaan maximaal meeprofiteren van de lage rente die woningcorporaties betalen. De woonlasten voor huurders in corporatiewoningen kunnen gemiddeld met € 100,- per maand omlaag. Dat kan door huurverlaging en het energiezuinig maken van huurwoningen zonder de huur te verhogen.
 3. Modale inkomens worden volgens de landelijke norm tot de scheefwoners gerekend en hebben afgelopen jaren exorbitante huurverhogingen gekregen. De huren van corporatiewoningen moeten in ieder geval omlaag naar 70 procent van de maximaal redelijke huur.
 4. Het aantal goedkope huurwoningen bij woningcorporaties verhogen we van 20 naar 25 procent zodat met name jongeren en starters langer profiteren van een lagere huur.
 5. Alle geschikte huurwoningen van woningcorporaties krijgen zonnecellen op het dak. Op korte termijn moeten corporaties voor hun totale bezit alle mogelijke rendabele investeringen uitvoeren voor energiezuinige woningen.
 6. Achterstallig onderhoud en het energiezuinig maken van huurwoningen wordt voortvarend aangepakt. Deze maatregelen worden uitgevoerd zonder de huurprijs te verhogen.

Ons sociale alternatief voor de woningnood

 1. De komende vier jaar zetten we in op de bouw van 6000 nieuwe duurzame woningen waarvan minimaal 2000 betaalbare sociale huur en 1000 middeldure huur.
 2. De bouw van voldoende sociale huurwoningen is een taak van woningcorporaties en niet van de private sector. Als woningcorporaties onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, neemt de gemeente deze taak over.
 3. Woningcorporaties stoppen met sloop en verkoop van sociale huurwoningen. Voor elke verkochte huurwoning krijgen corporaties de verplichting minimaal drie nieuwe betaalbare huurwoningen terug te bouwen. In wijken waar de wachttijd langer is dan gemiddeld worden geen huurwoningen verkocht.

Ons sociale alternatief voor jongeren- en studentenhuisvesting

 1. We gaan 2000 extra betaalbare kamers bouwen voor jongeren, studenten en anderen die een kamer zoeken. Dat is het meest effectieve middel tegen torenhoge huurprijzen voor kamers. Tevens maken we daarmee een einde aan de doorgeschoten verkamering van gezinswoningen.
 2. Huisjesmelkers worden aangepakt: naar schatting 2200 illegaal verkamerde panden worden opgespoord en gelegaliseerd of ontkamerd.
 3. We blijven de huurteams steunen om foute verhuurders aan te pakken en maken hier zo nodig extra middelen voor vrij. De gemeente informeert huurders actief over hun rechten.
 4. Waar verkamering van gezinswoningen tot onaanvaardbare overlast leidt gaan we over tot ontkamering door het intrekken van verhuurvergunningen.
 5. We zetten ons in om landelijke wetgeving tegen huisjesmelkers aan te passen. Een vergunning voor verhuur van kamers of zelfstandige woonruimte moet gekoppeld worden aan de verplichting van verhuurders zich aan de maximaal redelijke huurprijzen te houden zoals door de huurcommissie is vastgesteld. Bij herhaalde overtreding worden stevige bestuurlijke boetes opgelegd of raken verhuurders hun vergunning kwijt.
 6. Waar mogelijk brengen we de parkeernorm omlaag om de bouw van betaalbare huurwoningen voor jongeren te stimuleren.
 7. Meer onzekerheid op de woningmarkt is geen oplossing maar een probleem. Daarom spreken we met woningcorporaties af om geen tijdelijke huurcontracten voor huurwoningen te verstrekken.

Ons sociale alternatief voor ouderenhuisvesting

 1. We bouwen 1000 woningen voor ouderen waarmee we wonen en zorg met elkaar combineren.
 2. Ouderen krijgen voorrang om in hun eigen wijk te blijven wonen en kunnen verhuizen naar een kleinere woning zonder huurverhoging.
 3. Voormalige seniorencomplexen krijgen weer het label seniorenwoning als bewoners hierom vragen. Ouderen kunnen daarmee rustig genieten van hun oude dag. Bij onvoldoende belangstelling van huurders uit de categorie 55+ vervalt de leeftijdseis voor de toelating.

2. Leefbare en veilige wijken, aanpak achterstallig onderhoud

De SP is de partij van de wijken. We zijn dan ook regelmatig in de wijken te vinden om van bewoners zelf te horen wat er beter kan. Mensen moeten zich veilig voelen in hun eigen wijk en er moeten voldoende voorzieningen zijn om samen te kunnen leven. Het groen en de openbare ruimte moeten er fatsoenlijk bij liggen, zodat mensen met plezier op straat komen. Bewoners moeten veel meer dan nu, zelf kunnen bepalen wat zij belangrijk vinden in hun wijk; zij zijn immers de experts als het om hun eigen wijk en leefomgeving gaat.

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op onderhoud; zowel op het groen als op het onderhoud aan fietspaden, wegen en trottoirs. Als het aan de SP ligt, gaan we de komende jaren flink investeren in de wijken. We pakken het achterstallig onderhoud in de wijken aan en investeren in groen. Daarbij is de inbreng van bewoners essentieel; de beste plannen worden immers niet vanuit het stadhuis gemaakt, maar door bewoners zelf. Dit bereiken we door wijkbewoners veel meer zeggenschap te geven.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • De SP heeft zich hard gemaakt voor voldoende belangrijke voorzieningen in alle wijken. Zo openden we afgelopen coalitieperiode onder andere een nieuwe wijkbibliotheek in Nijmegen-West, zorgden we dat het zwembad in Dukenburg open bleef, openden we een jeugdhonk in Nijmegen-Noord en bleef de dependance van de Lindenberg behouden.
 • Bewonersparticipatie is afgelopen periode een belangrijk aandachtspunt geweest. Nog nooit spraken zoveel bewoners mee over de inrichting van hun eigen wijk en leefomgeving.
 • Daarnaast kwamen verschillende succesvolle bewonersinitiatieven met hulp van de gemeente tot stand. Dit waren soms grote projecten, zoals het Wijkatelier in Lindenholt en de Wijkfabriek in de Wolfskuil, maar soms ook kleinere projecten zoals het zelfstandig bijhouden van groen in de eigen straat en het maken van muurschilderingen om de openbare ruimte te verfraaien.
 • Activiteiten voor en door bewoners in de wijkcentra konden gratis blijven. Hiermee is Nijmegen vrij uniek in Nederland.
 • De wethouder openbare ruimte van de SP lanceerde een handboek toegankelijkheid in de openbare ruimte. Inmiddels is er flink geïnvesteerd in toegankelijke looproutes voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been of slechtziend zijn. Nijmegen is nu de meest toegankelijke gemeente van Nederland.
 • Op initiatief van de SP is er een team van wijkvegers in Dukenburg aangesteld. De wijkvegers pakken het zwerfafval aan en ondersteunen het Dar personeel met onder andere het legen van prullenbakken en het afhandelen van meldingen. Daarnaast zijn zij er om mensen aan te spreken die rotzooi op straat gooien.
 • Met steun van de SP heeft het college extra groen aangebracht in de binnenstad.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor leefbare wijken

 1. Voor de wijken trekken we jaarlijks 6 miljoen euro extra uit die we eerlijk verdelen over de stad naar rato van het aantal inwoners. Bewoners kunnen zelf plannen indienen voor hun eigen wijk. Denk daarbij aan wensen als een kinderboerderij, een skatepark, een wijkbibliotheek of een ontmoetingsvoorziening voor ouderen. De hele wijk kan via internet (en op papier) meestemmen over de beste plannen voor de wijk.
 2. In alle wijken zorgen we voor voldoende groen op loopafstand. We koesteren groene plekken in de stad en waar mogelijk maken we extra groen.
 3. Bewoners blijven net als nu meepraten over wijkbeheerplannen over de openbare ruimte en wijkaanpakplannen over sociale voorzieningen in de wijk. Zij houden zo veel invloed op de besteding van gemeentelijk geld.
 4. In elke wijk zorgen we voor voldoende voorzieningen voor kinderen en jongeren met (natuurlijke) speeltuintjes, trapveldjes, basketbalveldjes en skatebanen.
 5. Straat- en buurtfeesten worden gestimuleerd en financieel ondersteund.
 6. Er wordt niet bezuinigd op wijkcentra als belangrijke ontmoetingsplek, we handhaven het nultarief voor wijkbewoners en zorgen voor voldoende ruimte voor wijkbewoners en wijkinitiatieven. Als bewoners dat graag willen, komen er waar mogelijk kookgelegenheden in de wijkcentra. De prijzen van consumpties gaan niet omhoog.
 7. Het onderhoud van verouderde wijkcentra (onder andere De Schakel en Titus Brandsma) wordt snel ter hand genomen door samen met bewoners een goed plan te maken voor vernieuwing.

Ons sociale alternatief voor veilige wijken

 1. Met de komst van 500 stadsbanen gaan we ook het toezicht in de wijken vergroten. We stellen in de hele stad wijktoezichthouders aan. Ernstig overlastgevend en intimiderend gedrag door jongeren wordt niet getolereerd. We voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden door opleiding, werk en hulp aan ouders. Zo nodig wordt drang en dwang toegepast om overlast terug te dringen.
 2. Criminelen die hun buurt terroriseren worden hard aangepakt. De politie richt een team op om “rotte appels” uit een wijk te verwijderen. Na detentie wordt er gezorgd voor een goed re-integratietraject.
 3. Langdurige overlast van drugsdealers zoals de laatste jaren bij de Vlaamsegas/Tweede Walstraat wordt niet langer geaccepteerd. Hotspots met drugsdealers worden binnen een half jaar opgeruimd en criminelen waar mogelijk opgepakt. We hebben niet de illusie dat we de straathandel in drugs kunnen uitbannen, maar we kunnen wel garanderen dat omwonenden niet langdurig aan overlast worden blootgesteld.
 4. De politie grijpt direct in bij klachten over drugspanden en wietplantages in de wijk. Waar nodig vindt huisuitzetting plaats.
 5. Nijmegen moet vooroplopen bij experimenten met legale wietteelt. Dat zal leiden tot een forse vermindering van het aantal wietplantages in de wijk en tot afname van drugscriminaliteit. De politie krijgt hierdoor meer tijd voor andere belangrijke zaken.

Ons sociale alternatief voor de openbare ruimte

 1. We gaan fors investeren in het onderhoud van groen in de openbare ruimte. We draaien een oude bezuiniging op onderhoud volledig terug en we brengen het onderhoud in de wijken op een hoger niveau door voor onderhoud van groen jaarlijks 2 miljoen euro extra uit te trekken.
 2. Daarnaast gaan we ook fors investeren in (achterstallig) onderhoud aan voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen. Dit pakken we eindelijk goed aan. Hiervoor trekken we ook jaarlijks 2 miljoen euro uit.
 3. Verkeersveiligheid in de wijken pakken we aan door fietsroutes te verbeteren. Verkeersremmende maatregelen in woonstraten worden genomen in overleg met bewoners.
 4. De openbare ruimte is van iedereen en moet dus ook een plek voor ontmoeting zijn. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte aantrekkelijk is, onder andere door verfraaiing in de vorm van kunst, maar ook dat mensen elkaar daar treffen, bijvoorbeeld door aanleg van beweegroutes.
 5. Initiatieven tegen zwerfvuil, zoals de wijkhelden en actie schone Goffert, blijven ondersteund worden door de DAR. Speciale aandacht gaat uit naar het Waalstrand, waar voldoende toezicht moet zijn om te voorkomen dat mensen daar zwerfvuil achterlaten.
 6. We starten met een mobiele milieustraat, zodat wijkbewoners zonder auto hun grofvuil vaker dan een keer per jaar kwijt kunnen, zonder helemaal naar de DAR te moeten.

 

3. Zorg voor iedereen

Je kiest er niet voor om ziek te zijn of (extra) zorg nodig te hebben. Iedereen die zorg nodig heeft, moet hier in Nijmegen op kunnen rekenen, zonder extra kosten. We garanderen goede zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Jongeren die een beroep moeten doen op jeugdzorg, moeten we sneller helpen. En de thuiszorg blijft in Nijmegen gewoon overeind, met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de mensen die de zorg leveren.

Komende jaren dreigt voor Nijmegen een enorme landelijke bezuiniging op de jeugdzorg en beschermd wonen. Daarmee dreigt ook de zorg voor ouderen en gehandicapten weer onder vuur te komen. Verschillende partijen denken al hardop na over verhoging van de eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen. Daarmee zijn we straks weer terug bij af met verschraling van de zorg en torenhoge eigen bijdragen voor mensen die een paar honderd euro boven het minimum zitten. De SP zal zich met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen op de zorg en verhoging van de eigen bijdragen. In Nijmegen worden mensen niet de dupe van landelijke bezuinigingen op de WMO-zorg.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • Ondanks forse landelijke bezuinigingen hebben we de thuiszorg in Nijmegen volledig overeind gehouden.
 • De torenhoge eigen bijdragen voor gemeentelijke zorg zijn afgeschaft. Voor WMO-zorg heeft Nijmegen de laagste inkomensafhankelijke bijdrage van Nederland.
 • We besteden de thuiszorg niet meer Europees aan, zorgaanbieders werken nu rechtstreeks onder regie van de gemeente en moeten zich houden aan gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor het personeel en de te leveren zorg.
 • We hebben veel bureaucratie uit de thuiszorg gesloopt door zorgverlener en cliënt samen te laten bepalen hoeveel en welke zorg nodig is voor een schoon huis en een tevreden cliënt.
 • Door een netwerk van sociale wijkteams wordt zorgbehoefte vroeg gesignaleerd en leveren we zorg op maat voor wie dat nodig heeft.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

 1. Mensen krijgen in Nijmegen de (thuis-)zorg die ze nodig hebben en worden niet de dupe van landelijke bezuinigingen. Werkers in de zorg krijgen een fatsoenlijk loon, onderbetaling wordt niet geaccepteerd. Organisaties die voor dezelfde kosten hun personeel beter betalen, krijgen een streepje voor.
 2. Voor elke wijk moeten er kleinschalige buurtzorghuizen komen, zodat iedereen over goede en persoonlijke zorg in de eigen buurt kan beschikken.
 3. Mensen krijgen professionele zorg en zijn niet afhankelijk van een verplicht beroep op vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen professionele ondersteuning.
 4. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt niet verhoogd. We verlagen de eigen bijdrage voor WMO-zorg zodra we de landelijke bezuinigingen op zorg volledig hebben opgevangen.
 5. Op het pakket van noodzakelijke woningaanpassingen en hulpmiddelen wordt niet beknibbeld.
 6. We pakken eenzaamheid bij ouderen aan door inzet van meer activiteiten(begeleiders) in de wijken en door het behoud van de gratis bus voor 65+.
 7. Er komt een centraal gemeentelijk meldpunt zorg, waar mensen terecht kunnen voor klachten en opmerkingen over hun WMO-zorgverlener, het wijkteam, de wachttijd of toekenning van zorg. Het meldpunt registreert alle klachten en opmerkingen, bemiddelt zo nodig bij oplossingen, en meet achteraf de tevredenheid van elke cliënt.

Ons sociale alternatief voor de jeugdzorg

 1. We garanderen dat jongeren (en ouders) de jeugdzorg krijgen die nodig is binnen de vastgestelde termijnen. Ondanks forse landelijke bezuinigingen, houden we de jeugdzorg in Nijmegen volledig overeind. We besparen op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken.
 2. We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering, onder andere door consultatiebureaus, scholen en artsen. Ook jongeren met grote problemen kunnen op professionele begeleiding en hulp rekenen.
 3. Jongeren (en hun ouders) in de jeugdzorg kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht.
 4. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. We gaan net als in de thuiszorg werken met reële uurtarieven, zodat aanbieders niet concurreren op prijs. We gaan over op bestuurlijke aanbesteding om de gemeente meer regie te geven over de zorg.

Ons sociale alternatief voor persoonsgebonden budget (PGB)

 1. We houden de mogelijkheid voor PGB’s in stand, maar zoeken wel naar goede alternatieven met zorg in natura.
 2. We pakken de ‘zorgmaffia’ aan die misbruik maakt van PGB-zorggeld en daarmee op een lucratieve manier hun vastgoed financieren.

Ons sociale alternatief voor bureaucatie in de zorg

 1. Werkers in de (jeugd-)zorg gaan gebukt onder enorme bureaucratische druk van administratieve verantwoording waardoor ze een groot deel van hun werktijd niet bezig zijn met hun vak en vele uren besteden aan zinloze administratie. De gemeente start samen met zorgverzekeraars, zorginstellingen en zorgpersoneel het project ‘sloop de bureaucratie uit de zorg’ om een eind te maken aan alle overbodige administratieve handelingen in de zorg. Dat maakt de zorg niet alleen goedkoper, maar vooral veel beter voor zowel werkers in de zorg als voor de mensen die zorg nodig hebben.

Ons sociale alternatief voor de maatschappelijke zorg

 1. We zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn om alle daklozen onder dak te brengen.
 2. Hoofddoel van verslavingszorg is afkicken. Nijmegen zet het landelijk experiment van gratis medische heroïneverstrekking door.
 3. Bij probleemgezinnen wordt vroegtijdig ingegrepen door het Meldpunt Bijzondere Zorg. Pas als hulpverlening geen uitkomst biedt, kan huisuitzetting plaatsvinden. Het gezin krijgt onder begeleiding een tweede kans.
 4. Het project Skaeve Huse kan nergens rekenen op een warme ontvangst door omwonenden. Na jarenlang touwtrekken verdient dit project een kans van slagen. Daarom zetten we in op maximaal 5 jaar Skaeve Huse op één locatie. Verlenging op dezelfde locatie is alleen mogelijk als de buurt ermee instemt.

Ons sociale alternatief voor een diverse samenleving

 1. Alle organisaties in zorg en welzijn moeten in staat zijn om te werken met mensen van verschillende culturele achtergronden. Het personeel in deze organisaties moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de bevolking. Diversiteitsbeleid en cultuursensitiviteit zijn voortdurend punten van aandacht waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.
 2. Nijmegen is een LHBT+ (Lesbisch, Homo-, Bi-, Transseksueel en alle andere mogelijke seksuele en genderidentiteiten) vriendelijke stad en dat houden we zo. Intolerant en homofoob gedrag wordt niet geaccepteerd. We geven ruim baan aan projecten die intolerant gedrag bij jongeren in de kiem smoren.
 3. Als het weer nodig is, blijft Nijmegen gastvrij voor vluchtelingen. Wel zijn wij voor kleinschalige opvang, met behoud van de menselijke maat en goede voorzieningen voor de bewoners.
 4. De landelijke bezuiniging op inburgering en taalcursussen bemoeilijkt de integratie van nieuwkomers. Om te voorkomen dat mensen aan hun lot worden overgelaten (en daardoor tussen wal en schip raken), maken we beter gebruik van het grote Nijmeegse vrijwilligersnetwerk dat vluchtelingen en statushouders begeleidt. Bij verstrekking van voorzieningen, toetsen we voortaan of er voldoende begeleiding is en zo nodig wordt er betere ondersteuning georganiseerd. Ook zorgen we voor een betere begeleiding naar werk van statushouders.
 5. Bewonersinitiatieven die de integratie van nieuwkomers in de Nijmeegse samenleving bevorderen, krijgen steun van de gemeente.

4. Aan het werk met fatsoenlijk inkomen, samen met ondernemers

In een rijk land als Nederland zouden we iedereen het recht op werk met een fatsoenlijk inkomen kunnen garanderen. Toch slaagt de overheid er niet in de economie en het belastingstelsel zo te organiseren dat iedereen een zinvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. Werk met een fatsoenlijk inkomen is de belangrijkste bron van bestaanszekerheid en geeft mensen waardigheid, omdat iedereen iets wil doen wat ertoe doet; wat waarde heeft voor anderen.

Sinds de economische crisis van 2008 is het aantal bijstandsgerechtigden in Nijmegen fors opgelopen. Jaarlijks worden er miljoenen besteed aan de re-integratie van werkzoekenden, maar de uitstroom naar werk blijft teleurstellend laag. Verwonderlijk is dat niet, door re-integratietrajecten komt er immers geen baan bij. Hooguit krijgt de ene werkzoekende een iets betere kans op de arbeidsmarkt, ten koste van een andere werkzoekende. Daarom wordt het tijd om te stoppen met al deze trajecten die per saldo niks opleveren. Het geld voor re-integratie is beter te besteden aan echte banen met een fatsoenlijk inkomen. En van uitkeringsgeld kunnen we ook werk maken door een deel hiervan te gebruiken als loonkostensubsidie. Hiermee breken we radicaal met een werkwijze die al tientallen jaren zonder succes wordt toegepast. Al tientallen jaren meten politici van links tot rechts hun bijdrage aan de bestrijding van werkloosheid af aan de hoeveelheid geld die ze in het gemeentelijk of regionaal re-integratiebedrijf pompen, zonder dat ze zich ooit afvragen wat hiervan de effectiviteit is. En elk nationaal en internationaal onderzoek naar re-integratiebeleid komt steevast tot de conclusie dat de effectiviteit niet kan worden aangetoond. Hoogste tijd om radicaal te breken met beleid dat niet werkt. Hoogste tijd om alle verspilde miljoenen aan re-integratiebeleid te gebruiken om echte banen te maken, banen waar de samenleving echt iets aan heeft.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • In Nijmegen worden mensen niet gedwongen te werken met behoud van uitkering.
 • Bijstandsgerechtigden mogen gedurende 6 maanden 25 procent van de bijverdiensten houden met een maximum van €150,- per maand.
 • Er werd niet bezuinigd op de uitgaven voor het minimabeleid. Het ooit door de SP geïntroduceerde schoolfonds, het sport- en cultuurfonds voor kinderen bleef volledig overeind en we voerden de meedoen-regeling opnieuw in.
 • We hebben het pakket voor collectieve aanvullende ziektekostenverzekering uitgebreid waardoor het aantal verzekerden is gestegen van 4000 naar 11.000.
 • Alle schoolgaande kinderen in Nijmegen kunnen voortaan een IPad, notebook of laptop tot hun beschikking hebben: dat is steeds vaker een noodzakelijk en verplicht leermiddel op de middelbare school.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor werk

 1. We creëren 500 nieuwe stadsbanen (32 uur per week, 120% wettelijk minimumloon) voor tal van belangrijke taken als wijkvegers, wijkonderhoud, toezicht, speeltuinbeheer, activiteitenbegeleiding, klusdiensten, boodschappendiensten, hulp bij sportclubs en al het andere waarvan Nijmegen nog socialer wordt. De helft van deze stadsbanen zijn vaste banen voor 55-plussers die nu in de bijstand zitten en geen uitzicht hebben op werk. De andere 250 stadsbanen zetten we in als tijdelijke banen (maximaal 3 jaar) waarmee mensen fatsoenlijk werk en inkomen hebben en voldoende ervaring opdoen om elders aan de slag te kunnen.
 2. We laten uitkeringsgeld voortaan werken voor werkzoekenden. Als een werkgever iemand aanneemt (minimaal 32 uur en 120% wettelijk minimumloon) die langer dan een jaar in de bijstand zit, dan krijgt deze werkgever altijd een loonkostensubsidie. We voeren hiervoor een uniek systeem in waarbij de loonkostensubsidie oploopt in de tijd naarmate iemand langer in de bijstand zit en langer aan het werk blijft. Hiermee voorkomen we misbruik door werkgevers wat weer veel bureaucratische controles scheelt. Elke langdurige uitkeringsgerechtigde in Nijmegen krijgt een rugzak met geld waarmee hij/zij werkgevers extra kan overtuigen hem of haar in dienst te nemen. Het schema ziet er als volgt uit:
  1 jaar in de bijstand is 1 jaar loonkostensubsidie van €2000;
  2 jaar in de bijstand is 2 jaar loonkostensubsidie: 1ste jaar €2000, 2de jaar €4000;
  3 jaar en langer bijstand is 3 jaar loonkostensubsidie: 1ste jaar €2000, 2de jaar €4000 en 3de jaar €8000.
 3. Aan alle jongeren onder tot 27 jaar garanderen we (na voldoende scholing) altijd werk. Het liefst bij een werkgever en als dit niet direct lukt dan kunnen jongeren altijd aanspraak maken op een tijdelijke stadsbaan.
 4. De gemeenteraad krijgt weer volledige zeggenschap over de hoeveelheid geld die het Regionaal Werkbedrijf elk jaar ontvangt en de wijze waarop deze miljoenen besteed worden. Als deze wijziging van financiering en zeggenschap door de regio niet wordt ondersteund, stoppen we met het Regionaal Werkbedrijf.

Ons sociale alternatief voor het minimabeleid

 1. Het Nijmeegse minimabeleid behoort tot het beste van Nederland. Daar zijn we trots op en dat houden we zo. We gaan niet bezuinigen op het minimabeleid, ondanks de enorme landelijke korting op de uitkeringsgelden. Wel gaan we zorgen dat er meer mensen aan het werk komen met een fatsoenlijk loon, zodat er minder aanspraak op minimabeleid nodig is.
 2. Voor de individuele inkomenstoeslag verhogen we het toetsinkomen van 110% naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Met deze verhoging steunen we vooral werkenden met een laag inkomen dat vaak te weinig is om aan armoede te ontsnappen.
 3. Van bewindvoering maken we een gemeentelijke taak, zodat mensen die hun huishoudboekje niet op orde hebben beter geholpen worden. De gemeentelijke afdeling bewindvoering bemiddelt bij onvrede over particuliere bewindvoerders en brengt jaarlijks verslag uit aan de rechter die bewindvoerders toewijst. Zo nodig kan de gemeente de bewindvoering overnemen als cliënten daarom vragen.
 4. Bijstandsgerechtigden die aankloppen voor schuldhulpverlening, komen in een ‘vrijwillig’ traject van gemeentelijke bewindvoering. Hiermee worden alle vaste lasten vanuit de uitkering betaald om te voorkomen dat schulden verder oplopen. Zodra mensen op eigen benen kunnen staan, wordt de bewindvoering opgeheven.

Ons sociale alternatief voor ondernemers

 1. We handhaven het ondernemersfonds op het huidige niveau om zinvolle wensen van ondernemers te bekostigen. Het ondernemersfonds is tevens een nuttig middel voor permanent contact tussen stadsbestuur en ondernemers.
 2. We zetten in op een forse uitbreiding van de Novio-Techcampus; we zien hier een enorme groeikans voor hoogwaardige werkgelegenheid in de stad.
 3. De bereikbaarheid van de stad is gebaat bij een goede doorstroming op de S100. We nemen alle maatregelen die nodig zijn voor een goede doorstroming.
 4. We maken afspraken met ondernemers om Nijmeegse werklozen beter aan het werk te krijgen.

5. Beter openbaar vervoer, veilige fietspaden, betaalbaar parkeren

Alle wijken in Nijmegen moeten goed bereikbaar zijn; per auto, per fiets en met het openbaar vervoer. Nijmegen is een echte fietsstad met goede voorzieningen voor fietsers. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Als mensen toch met de auto moeten reizen, dan moeten zij verzekerd zijn van veilige routes en betaalbare parkeermogelijkheden.

Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren flink uitgekleed. Behalve flexibilisering door bijvoorbeeld BrengFlex, voert de provincie ook behoorlijke bezuinigingen door. Steeds meer buslijnen verdwijnen omdat ze volgens het busbedrijf niet rendabel zijn. Als het aan de SP ligt, zetten gemeente en provincie zich in voor bewoners en niet voor de winsten van het busbedrijf. Dat betekent dat er in iedere wijk op regelmatige basis een fatsoenlijke bus moet rijden. Dat geldt eveneens voor het centrum, want ook daar wonen mensen die graag met de bus naar huis willen en/of slecht ter been zijn.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • De SP zorgde voor de gratis bus voor 65+. Bijna 15.000 Nijmegenaren maken inmiddels gebruik van deze regeling. De gratis bus houdt onze ouderen mobiel, het is goed voor de sociale contacten en het beste medicijn tegen eenzaamheid. Ouderen met een auto kunnen deze vaker laten staan. Bovendien is het ook goed voor de lokale economie omdat veel ouderen de bus pakken naar bijvoorbeeld de stad of winkelcentrum Dukenburg voor een boodschap of een kopje koffie.
 • Op initiatief van de SP heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er één bustarief voor de stad moet komen. Nu betalen mensen uit Lindenholt, Dukenburg, Lent en Nijmegen-Noord dubbel zoveel voor een los kaartje.
 • Het betaald parkeren in de avonduren is verkort tot 21 uur ‘s avonds.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor het openbaar vervoer

 1. We behouden de gratis bus voor 65+. Dat maakt het voor ouderen mogelijk om zich makkelijk te verplaatsen en anderen te ontmoeten. Daarnaast breiden we de regeling uit, waardoor ook (klein)kinderen t/m 12 jaar gratis kunnen meereizen.
 2. We blijven ons inzetten voor één bustarief voor de gehele stad. Het kan immers niet zo zijn dat bewoners uit Dukenburg, Lindenholt, Lent en Oosterhout twee keer zoveel betalen voor een los buskaartje dan mensen uit andere wijken. Openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn.
 3. De bus blijft door het stadscentrum en over de Waalkade rijden. Ook ouderen en mensen die minder goed ter been zijn, moeten het centrum immers eenvoudig kunnen bereiken. Bovendien is het stadscentrum ook een woonwijk die bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer.
 4. Er komen meer bushokjes, zodat reizigers niet in de regen hoeven te wachten op de bus. Overal waar dat fysiek mogelijk is en er voldoende mensen opstappen, worden bushokjes teruggeplaatst.
 5. We verzetten ons tegen bezuinigingen op het openbaar vervoer die vooral leiden tot verschraling van buslijnen in de wijken. BrengFlex als volwaardig alternatief voor bestaande buslijnen wijzen wij af, maar kan soms wel een waardevolle aanvulling zijn.
 6. Nijmegen zet zich samen met buurgemeenten en de Provincie in voor een treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve. De busverbinding naar Kranenburg en Kleve wordt uitgebreid.
 7. Nijmegen zet zich bij de Provincie actief in voor een beter gebruik van de bus in de daluren. Dat kan bijvoorbeeld als de Provincie de bus in de daluren helemaal gratis maakt.

Ons sociale alternatief voor de automobilist

 1. De parkeertarieven gaan komende vier jaar niet omhoog en voor parkeergarages handhaven we het lage avondtarief van 50 cent per uur.
 2. Voor bewoners buiten het centrum (groene parkeerzone) en in Dukenburg, wordt de eerste parkeervergunning gratis. Dit wordt deels bekostigd door de prijs van de tweede vergunning op hetzelfde huisadres te verhogen.
 3. We investeren fors in (achterstallig) onderhoud aan wegen.
 4. Onveilige kruispunten worden op korte termijn en in samenspraak met bewoners aangepakt.
 5. Parkeeroverlast rondom winkelcentrum Dukenburg wordt aangepakt. Er komt een plan om te voorkomen dat bezoekers en personeel van het winkelcentrum in nabijgelegen straten parkeren, waardoor er onveilige situaties ontstaan en bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen.
 6. Om verkeer rondom Lent in goede banen te leiden, leggen we de Dorpensingel aan. De Provincie dient de ontbrekende 5 miljoen euro bij te dragen om dit regionale verkeersprobleem op te lossen. De Vossenpelsestraat wordt verkeersluw gemaakt.

Ons sociale alternatief voor de fietser

 1. Het achterstallig onderhoud aan fietspaden wordt aangepakt.
 2. Bewaakte fietsenstallingen blijven gratis. Daarnaast komen er gratis bewaakte fietsenstallingen bij de stations Dukenburg, De Goffert, Lent en Heyendaal. We zetten stadsbanen in om deze gratis bewaakte fietsstallingen te realiseren.
 3. Drukke fietsroutes naar scholen, de universiteit en de HAN worden veiliger gemaakt. De kruisingen Heyendaalseweg-Erasmuslaan en St Annastraat ter hoogte van de Spoorkuil worden met voorrang aangepakt.
 4. De gemeente treedt terughoudend op bij het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen, tenzij de veiligheid in gevaar komt, bijvoorbeeld omdat fietsen de toegankelijkheid van looproutes belemmeren.
 5. Mindervalide fietsers krijgen de mogelijkheid hun fiets dichtbij voorzieningen te kunnen plaatsen. De fiets krijgt hiertoe een zichtbaar kenmerk, zodat de AFAC deze fiets niet verwijdert. 

6. Schone lucht in een duurzame, diervriendelijke stad

We willen onze stad schoon en leefbaar houden, nu en voor de toekomst. Wat we nu kapotmaken, krijgen we nooit meer terug. We zetten daarom flink in op het vergroten van het aandeel duurzame energie, bijvoorbeeld door het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen en het afwijzen van een biomassacentrale in Nijmegen-West. De gemeente geeft bovendien het goede voorbeeld, door zelf ook duurzaam in te kopen en waar mogelijk meer te vergroenen.

Sommige delen in Nijmegen hebben onevenredig veel last van luchtvervuiling. Waar we bewoners beloofd hebben overlast van verkeer te beperken, houden we woord. En waar we overlast door verkeer kunnen verminderen, zullen we in overleg met bewoners kijken wat nodig en mogelijk is.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • De Nijmeegse gemeenteraad sprak zich – op initiatief van de SP – uit tegen de bouw van een grote biomassacentrale die op de plek van de voormalige kolencentrale zou komen. Biomassa kost niet alleen enorm veel hout die in de wijde regio niet is te vinden, het levert ook schadelijke gassen en dus extra overlast op voor Nijmegen-West.
 • Dankzij het collegebeleid met de SP, mag Nijmegen zich komend jaar Green Capital noemen en is daarmee de duurzaamste stad van Europa. Nijmegen kreeg deze titel onder andere vanwege het grote aantal woningen dat is geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, reductie van gasgebruik, bussen die op groengas rijden en de inzet van wijkhelden die hun buurt schoonhouden.
 • Gemeentelijke gebouwen zijn de afgelopen periode flink verduurzaamd, onder andere door het plaatsen van zonnecollectoren.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor een gezonde leefomgeving

 1. De Nijmeegse gemeenteraad heeft in het verleden ingestemd om 1 miljoen euro te investeren in een “groene buffer” in Nijmegen West. Daarmee beperken we de overlast en uitstoot van extra verkeer dat vanaf de Oversteek over de Energieweg rijdt. De SP blijft pal achter de belofte van de groene buffer staan.
 2. We passen fluisterasfalt toe op wegen waar verkeerslawaai tegen of boven de wettelijke geluidsnormen zit. Op veel trajecten waar lijnbussen rijden, is er op verschillende plaatsen sprake van slecht asfalt en onaanvaardbare (geluids-)overlast.
 3. Rondom de S100 komt er extra aandacht voor verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van geluidsoverlast. We stimuleren het gebruik van minder vervuilende auto’s en scooters.
 4. De gemeente ontwikkelt een roetnorm die moet helpen om de schadelijke uitstoot van roetdeeltjes terug te dringen. We faciliteren en stimuleren schonere binnenvaart.
 5. Bij een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer dringen we bij de Provincie aan op de inzet van elektrische bussen.
 6. De gemeente betaalt niet mee aan de aanleg van een railterminal bij Valburg. Deze is overbodig en levert te veel overlast op voor de omgeving.

Ons sociale alternatief voor een duurzame stad

 1. De gemeente stimuleert en faciliteert bedrijven en particulieren bij het aanleggen van zonnepanelen. Daarnaast bevorderen we het lokaal opwekken van duurzame energie. In het bijzonder krijgen VVE’s hulp, en eventueel subsidie, om woningen te isoleren.
 2. Veel subsidies voor het energiezuinig maken van woningen komen nu terecht bij mensen die al over een goed gevulde portemonnee beschikken. Voor huurders wordt nu nog te weinig gedaan. Voortaan gaat minstens de helft van alle duurzaamheidssubsidies naar sociale huurwoningen, zodat woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen huizen van huurders te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. Huurders zijn immers evengoed gebaat bij lagere energielasten en bovendien valt hier vanwege het grote aantal corporatiewoningen een flinke slag te maken voor het milieu.
 3. Op alle gemeentelijke gebouwen zetten we zonnecellen als dat mogelijk en rendabel is.
 4. We onderzoeken of we rendabel zonnepanelen kunnen plaatsen op de geluidswallen langs de A73 bij Dukenburg en Lindenholt.
 5. We richten een gemeentelijk warmtebedrijf op om gebruikers van het warmtenet niet langer over te leveren aan het leveringsmonopolie van een marktpartij (NUON). Huishoudens betalen nu voor (rest)warmte meer dan nodig is. Bovendien kan de gemeente met een eigen warmtebedrijf ervoor zorgen dat de warmte ook op termijn duurzaam wordt opgewekt.
 6. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en koopt zelf fairtrade, duurzaam en energiezuinig in en bij de aanschaf van apparatuur kiezen we voor energiezuinige varianten.

Ons sociale alternatief voor de afvalverwerking

 1. Nijmegen is landelijk gezien voorloper als het gaat om afvalscheiding; dit willen we zo houden. We handhaven de huidige nascheidingsmethode. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om – naast de groene zakken - ook grijze containers voor restafval te introduceren voor bewoners die dat willen. Grijze containers verminderen de kans op ongedierte, zoals ratten, in de wijken.
 2. De prijs van de groene en rode vuilniszakken wordt niet verhoogd.

Ons sociale alternatief voor de dieren

 1. We schaffen de hondenbelasting voor de eerste hond af. Hiermee maken we het goedkoper voor mensen om een huisdier te hebben. Een hond hebben als huisdier is niet alleen goed als gezelschap, maar ook voor het welzijn van (eenzame) mensen. Gemiste inkomsten worden gecompenseerd door de hondenbelasting voor tweede en volgende honden te verhogen.
 2. We zorgen voor voldoende hondenuitlaatplaatsen; enerzijds zodat honden voldoende ruimte hebben om te ravotten, maar ook om overlast van hondenpoep tegen te gaan.
 3. De Dierenambulance Nijmegen verricht belangrijk werk bij de opvang en verzorging van dieren en verdient daarvoor blijvende steun vanuit de gemeente.
 4. De gemeente verstrekt geen vergunningen aan evenementen waarbij wilde dieren in gevangenschap worden gebruikt.
 5. Bij het verlenen van vergunningen voor evenementen ziet de gemeente scherp toe op het welzijn van (show)dieren.
 6. In Nijmegen willen we geen megastallen en ontmoedigen we de bio-industrie.

7. Breed en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur

Er is meer in het leven dan alleen werken en geld verdienen. In Nijmegen willen we daarom dat iedereen ook kan genieten van mooie dingen, zoals kunst en cultuur. Dat kan passief, bijvoorbeeld door het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen, maar ook actief, door zelf bijvoorbeeld kunst of muziek te maken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de jeugd; want jong geleerd is oud gedaan.

Een aantal van onze grote culturele instellingen heeft het op dit moment lastig. Het gevaar bestaat dat zij drastische maatregelen moeten nemen om het hoofd boven water te houden. Als SP willen we investeren in die instellingen, zodat de toegangsprijzen laag kunnen blijven en zoveel mogelijk Nijmegenaren kunnen blijven genieten van onze podia, musea en bibliotheken. En dat niet alleen in het centrum, maar zeker ook in de wijken. Subsidies moeten echter wel bij de juiste doelgroep terecht komen, we hoeven als stad immers niet de rijken te subsidiëren.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • In Nijmegen kan iedereen meedoen; met de SP in het college maakten bijvoorbeeld meer kinderen dan ooit kennis met kunst en cultuur, nam het aantal boekuitleningen bij de bibliotheek toe en zagen we een toename in het aantal mensen dat culturele activiteiten bezoekt en zelf beoefent.
 • De SP sprong eerder al in de bres voor het MuZieum. Het MuZieum draait al jaren zonder subsidie, en wordt geroemd als een van de leukste uitjes van Nederland. Daarnaast werken er tientallen vrijwilligers met een visuele beperking met veel plezier. Afgelopen coalitieperiode stelde het college geld beschikbaar om de verhuizing naar een ander pand mede mogelijk te maken.
 • Jeugdtheatergezelschap Kwatta is dankzij de SP een BIS-instelling geworden. Hiermee hebben ze recht op landelijke subsidie, een belangrijke voorwaarde om te kunnen voortbestaan en nog meer jeugd te laten genieten van theater.
 • Op initiatief van de SP is de kunstbus terug. Hiermee is het voor basisscholen makkelijk om op een laagdrempelige manier kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Met de bus kunnen klassen gratis het museum of theatervoorstellingen bezoeken.
 • De SP zorgde ervoor dat er weer een wijkbibliotheek in Nijmegen-West is. De bibliotheek is niet alleen een plek om boeken te lenen en informatie te halen, maar ook een belangrijke ontmoetingsplek. Daarnaast is er veel aandacht voor nieuwe media; zowel jongeren als ouderen kunnen hier workshops volgen.
 • Met de SP in het college is de bezuiniging van de vorige coalitie op amateurkunst en cultuur grotendeels teruggedraaid. Daarmee zorgden we ervoor dat kunst en cultuur beoefenen voor iedereen toegankelijk is.
 • Afgelopen coalitieperiode is flink ingezet op het zichtbaar maken van het rijke verleden van onze stad, de oudste stad van Nederland. Zo opent de Bastei (centrum voor natuur en cultuurhistorie) haar deuren, is een archeologische waardenkaart opgesteld en kan een deel van het Honigcomplex behouden blijven.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor cultuur

 1. Er zijn zes grote culturele instellingen in Nijmegen, waarvan een aantal het moeilijk heeft. Om te voorkomen dat ze helemaal verdwijnen, belangrijke diensten – zoals cultuureducatie - verloren gaan of de toegangsprijzen moeten stijgen, stellen we 1 miljoen euro beschikbaar.
 2. Kunst en cultuur horen niet alleen thuis in het stadscentrum, maar zeker ook in de wijken. De dependance van de Lindenberg in Dukenburg moet daarom behouden blijven. Daarnaast moedigen we onze culturele instellingen aan hun diensten ook op locatie in de wijken aan te bieden.
 3. We maken een plan voor meer kunst in de wijken. In het kader van sociale cohesie moedigen we bewoners aan hun eigen leefomgeving te verfraaien door middel van zelfgemaakte kunst in de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is de graffiti-kunst in Heerlen, door wijkbewoners zelf en samen gemaakt.
 4. Jong geleerd is oud gedaan. In dat kader mogen jongeren t/m 21 jaar 1 dag per week (bijvoorbeeld op zondag) gratis naar het museum. Voor alle andere Nijmegenaren organiseren we dat ze 2x per jaar gratis toegang krijgen.
 5. Elk stadsdeel moet kunnen beschikken over minimaal één bibliotheek op loopafstand, te beginnen in het stadsdeel Lindenholt. Een bibliotheek is bewezen effectief tegen laaggeletterdheid, maar vergroot ook het plezier in lezen en vervult een belangrijke ontmoetingsfunctie.
 6. Het succes van de kunstbus verdient een vervolg. We zien graag dat de bus ook gebruikt gaat worden voor andere vormen van educatie. Hierbij valt te denken aan sporteducatie en natuureducatie, zoals een uitstapje naar de natuurtuin.
 7. Nijmegen is een stad met een rijke muziektraditie. We ondersteunen lokaal talent door te zorgen voor voldoende betaalbare oefenruimtes in wijkcentra of leegstaand gemeentelijk vastgoed.

Ons sociale alternatief voor cultuurhistorie

 1. De gemeente blijft zich inzetten voor het zichtbaar maken van het rijke verleden van onze stad. Niet alleen omdat wij daar als oudste stad van Nederland trots op moeten zijn, maar ook omdat het een belangrijke toeristische trekpleister is en daarmee goed voor lokale ondernemers.
 2. Er wordt de komende jaren flink ingezet op het aanpakken en verbeteren van het Valkhofkwartier. Hiermee leggen we een verbinding tussen belangrijke historische plaatsen, zoals het Valkhofpark, de Bastei en het Valkhofmuseum, waarmee we ons nog nadrukkelijker met onze rijke historie kunnen profileren.
 3. Op plaatsen waar (nieuw) gebouwd wordt en archeologische vondsten worden gedaan, maken we dit verleden beter zichtbaar door middel van meer straatkunst.

Ons sociale alternatief voor evenementen

 1. De binnenstad wordt soms overspoeld door evenementen. Omdat het ook een woonwijk is, zetten we in op een gematigder evenementenbeleid zodat overlast zoveel mogelijk voorkomen wordt. Voor wat betreft andere evenementen worden vergunningen zoveel mogelijk in samenspraak met omwonenden verleend. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met (geluids)overlast, maar ook met de natuur.
 2. Het nieuwe eiland Veur Lent is een mooie locatie voor evenementen. Er komt een onderzoek in hoeverre we deze plek kunnen gebruiken voor het organiseren van evenementen en/of het openen van een stadscamping en wat daarvoor nodig is. Grote delen van het eiland blijven behouden voor natuur.
 3. Op plekken waar evenementen georganiseerd worden en/of veel mensen om andere redenen samenkomen, zorgen we voor voldoende prullenbakken en openbare toiletten.

8. Gelijke kansen in ons onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs, waar zijn of haar talenten worden benut. Als SP zetten we daarom in op kleinschalig onderwijs; kleine klassen waar de leraar voldoende tijd en aandacht heeft voor álle leerlingen. Daarnaast zetten we fors in op maatregelen tegen schooluitval; geen enkel kind of jongvolwassene mag zonder diploma of passende werkplek van school. Dat vereist goede overdracht en doorlopende leerlijnen; van kinderopvang tot en met het middelbaar beroepsonderwijs.

Op dit moment zien we steeds vaker de gevolgen van het zogenaamde passend onderwijs. Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte krijgen niet de aandacht die nodig is. Dit gaat niet alleen ten koste van hen, maar zeker ook van de andere leerlingen in de klas en de werkdruk van docenten. In Nijmegen moeten we deze nadelige gevolgen van landelijk beleid zo goed mogelijk het hoofd bieden met de middelen die we hebben. Daarnaast is er in de samenleving een steeds grotere tweedeling tussen mensen die makkelijker mee kunnen komen en mensen die het lastig hebben, onder andere door de groeiende groep kinderen en volwassenen die de Nederlandse taal niet beheersen. Dit gaan we in Nijmegen tegen door te zorgen voor gemengde scholen – waar kansrijke en kansarmere kinderen samen les hebben - en te investeren in maatregelen tegen laaggeletterdheid.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • Nijmegen is dankzij de SP in het college Onderwijsstad van het jaar geworden, met als thema ‘gelijke kansen’. Dit titel is verdiend dankzij de inzet van onze wethouder om alle kinderen in Nijmegen ontwikkelingskansen te bieden, want elk talent telt.
 • Er is de afgelopen coalitieperiode flink ingezet op voor- en vroegschoolse educatie: 95% van de kinderen die extra aandacht nodig hebben, wordt inmiddels bereikt.
 • Ook het aantal leerlingen en studenten dat voortijdig school heeft verlaten is flink gedaald. Dat zien we vooral terug in het mbo. Voor studenten die problemen hadden met hun stage, werd een stage-meldpunt geopend. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen gebruik blijven maken van een mentor van School’s Cool, dankzij een subsidie waar de SP om gevraagd heeft.
 • Dankzij een initiatief van de SP is er geld beschikbaar gesteld voor digitale leermiddelen – een laptop of iPad – voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hiermee kunnen ook kinderen van ouders met een minder dikke portemonnee meedoen.
 • Waar scholen en leerlingen het lastig hadden, bood de gemeente de helpende hand. Zo werd er voor vluchtelingenkinderen binnen zeer korte tijd de Heumensoord-school opgezet. Daarnaast werd er een oplossing gevonden voor kinderen met een beperking van de Maartensschool, die door de wet op passend onderwijs tussen wal en schip dreigden te raken.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor onderwijs

 1. We vangen de landelijke bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid volledig op. In Nijmegen heeft ieder kind recht op een eerlijke kans; of dat nou is omdat je wat minder makkelijk mee kan doen of juist hoogbegaafd bent.
 2. Waar kinderen in de knel komen door invoering van het passend onderwijs, blijft de gemeente betrokken. Geen kind mag tussen wal en schip raken. Waar nodig, gaat de gemeente in gesprek met het samenwerkingsverband om naar oplossingen te zoeken. Dat is niet alleen beter voor de leerling zelf, maar ook voor de rest van de klas en (de werkdruk van) de leraar voor de klas.
 3. Kinderen en jongeren moeten in hun eigen wijk naar school kunnen. Voor basisschoolleerlingen houden we schoolwijzer daarom in stand. En ook voor het vmbo zetten we ons in voor wijkgebonden en kleinschalige scholen voor maximaal 600 leerlingen.
 4. Samen met bedrijfsleven en beroepsonderwijs zorgen we voor voldoende geschikte stageplaatsen en leerwerk-trajecten voor studenten, scholieren en voortijdig schoolverlaters. Er worden daarnaast afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van plaatsen voor maatschappelijke stages, bijvoorbeeld bij de gemeente, in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sport en de culturele sector.
 5. Laaggeletterdheid krijgt (nog) meer aandacht. We sluiten aan bij provinciale plannen, waarbij we onder andere inzetten op het stimuleren van lezen. Daarnaast moet informatie van de overheid in begrijpelijke taal gegeven worden en dient regelgeving zo eenvoudig mogelijk te zijn, zodat mensen zichzelf kunnen redden. In haar communicatie met bewoners werkt de gemeente steeds meer digitaal. Voor wie niet digitaal kan of wil werken, moet altijd een niet-digitaal alternatief blijven.
 6. Er komt een centraal punt waar je informatie kunt verkrijgen over allerlei vormen van na- en bijscholing. Een dergelijk kennispunt kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden in de bibliotheek of bij het gemeenteloket.
 7. De bibliotheek op school is een succesvol project. Scholen die nog geen bibliotheek op school hebben, worden aangemoedigd dit alsnog te realiseren.

9. Laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod

Een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen zich met elkaar verbonden voelen en het voorkomt sociale uitsluiting. Daarnaast is meer bewegen gezond. Hoe jonger mensen met sporter beginnen, hoe langer zij doorgaans actief blijven. Daarom is het belangrijk om sporten op jonge leeftijd te bevorderen.

Veel sportclubs hebben het op dit moment lastig, zowel financieel als bij het vinden van voldoende vrijwilligers om de sportclubs draaiende te houden. De SP vindt het daarom belangrijk om sportclubs voldoende te ondersteunen, om zo te voorkomen dat contributies fors verhoogd moeten worden. Daarnaast is het in een waterrijk land als Nederland essentieel dat alle kinderen een zwemdiploma behalen.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • Op initiatief van de SP heeft de gemeenteraad besloten om drie miljoen euro extra in te zetten voor het opknappen en moderniseren van sportaccommodaties in Nijmegen. Hierdoor kunnen zalen en velden op niveau gebracht worden, zonder dat de contributies voor leden omhoog hoeven.
 • Ondanks dat zwembad Dukenburg op de nominatie stond om gesloten te worden, blijft het zwembad met steun van dit college toch open. Inmiddels draait het zwembad deels op zelfbeheer en dat gaat uitstekend. Het bezoek komt zelfs hoger uit dan begroot.
 • Dankzij de SP in het stadsbestuur kwam er een oplossing voor Waalhalla. De skatehal, jaarlijks bezocht door tienduizenden jongeren, moest op zoek naar een nieuwe plek. Deze plek is nu met steun van de gemeente gerealiseerd in de CP Kelko.
 • SP-wethouder Helmer startte de campagne “Zwemles, een investering voor je leven”. De campagne zet in op projecten om kinderen samen te laten zwemmen en op informatievoorziening over financiële ondersteuning. En met succes: afgelopen coalitieperiode verlieten meer kinderen dan ooit de basisschool met een zwemdiploma.
 • Komend jaar opent een geheel nieuw sportcentrum op Sportpark De Dennen: Talent Centraal. In dit sportcentrum is er ruimte voor topsport, breedtesport en talentontwikkeling. In Nijmegen-Noord worden twee gymzalen in de Grote Boel en de Stelt gebouwd en komt er een sportzaal in de Woenderskamp.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor sport en bewegen

 1. Het beheer van zwembaden met behulp van vrijwilligers wordt gestimuleerd, maar niet afgedwongen met een korting op de subsidie. Daarnaast moeten er altijd professionals betrokken blijven.
 2. Jongeren worden aangemoedigd (meer) te gaan sporten. Dit wordt deels vanuit school gedaan. Voor jongeren voeren we een sportstrippenkaart in, zodat ze kennis kunnen maken met een grote diversiteit aan sportverenigingen in hun eigen buurt.
 3. Sporten en bewegen is gezond. Voor mensen die dat niet in verenigingsverband doen, maar wel graag buiten willen bewegen, leggen we meer fitness-parcoursen in de openbare ruimte aan. Een goed voorbeeld zijn de huidige beweegroutes, sommige speciaal voor ouderen.
 4. Waalhalla blijft onze steun krijgen. Samen met het skatepark kijken we naar mogelijkheden om hun eigen inkomsten te kunnen vergroten.
 5. Vrijwilligers zijn erg belangrijk bij sportclubs. Helaas hebben veel clubs te kampen met een dalend aantal vrijwilligers. Vrijwilligerswerk moeten we koesteren en waar mogelijk kijken we of bepaalde taken binnen de clubs door gepensioneerden gedaan kunnen worden. Goed voor de club, maar ook voor de betrokkenheid van ouderen en het tegengaan van eenzaamheid.
 6. Elke buurt verdient een buitenspeeltuintje, zodat ook kleinere kinderen op loopafstand buiten kunnen spelen.
 7. We organiseren geen dure grote topsportevenementen als de maatschappelijke kosten hiervan enkel ten goede komen aan het grote bedrijfsleven, reclamebureaus en de topsport.

Ons sociale alternatief voor sportaccommodaties

 1. We reserveren 0,5 miljoen euro om de huur van bestaande (binnen)sport-accommodaties te verlagen. Hiermee voorkomen we dat sportverenigingen hun contributies moeten verhogen om de kwaliteit van de accommodaties op peil te houden of te brengen, waardoor sporten voor alle Nijmegenaren betaalbaar kan blijven.
 2. Zwembad West moet vanwege ouderdom op termijn vervangen worden. We zetten in op een plan om in de toekomst een nieuw zwembad te realiseren waar zowel Nijmegen-West als Nijmegen-Noord gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Dit zwembad moet geschikt zijn voor recreatief gebruik, maar ook voor topsport.
 3. Goede sportvelden zijn onmisbaar. Het tarief voor deze sportvelden moet betaalbaar blijven, zodat sportclubs hun contributies niet hoeven te verhogen. Wel kunnen sportvelden soms nuttiger en efficiënter gebruikt worden, waardoor kosten bespaard kunnen worden.
 4. NEC mag het Goffertstadion uitbreiden, maar wel volledig op eigen kosten.
 5. De Nevengeul is een prachtige plek geworden, waar volop gerecreëerd kan worden. Voor verenigingen blijven we inzetten op een watersportcentrum aldaar.

10. Meer lusten met minder lasten

Belasting betalen is een uiting van beschaving. We dragen samen bij aan dat wat van ons allemaal samen is: onze samenleving. Met onze belastingen betalen we ons onderwijs, onze zorg, onze riolen en infrastructuur, ons openbaar vervoer, onze bibliotheken en tal van andere gemeenschappelijke voorzieningen die belangrijk zijn voor onze samenleving. Onze gezamenlijke welvaart en de winstgevendheid van bedrijven zijn in zeer belangrijke mate te danken aan die goed georganiseerde samenleving.

Na 25 jaar neoliberaal beleid heeft de bevolking 25 procent van het inkomen uit haar portemonnee zien verdwijnen ten gunste van steeds grotere winsten voor het bedrijfsleven. En ondertussen zit er een knetterrechts kabinet dat de belastingen voor de bevolking verder verhoogt en de belastingen voor multinationals en grote bedrijven fors verlaagt. Inmiddels wordt bijna 90 procent van alle belastingen door de bevolking betaald en dragen bedrijven en multinationals steeds minder bij aan onze samenleving.

In Nijmegen willen we serieus tegenwicht bieden aan onversneden rechts regeringsbeleid. Wie kiest voor beschaving, kiest ook voor beschaafde bedrijven die een fatsoenlijke bijdrage leveren aan dat wat van ons allemaal is. Daarom gaan we de belastingen voor de bevolking fors verlagen door de belastingen op woningen (een eerste levensbehoefte) te verschuiven naar eigenaren van bedrijfspanden, wat in 80 procent van de gevallen verhuurders van bedrijfsvastgoed zijn. In een beschaafde samenleving draagt iedereen zijn steentje bij, dat geldt dus ook voor eigenaren van bedrijfsvastgoed.

Wat hebben we de afgelopen periode gerealiseerd:

 • Afgelopen vier jaar zijn de gemeentelijke belastingen niet verhoogd behoudens de inflatiecorrectie.
 • De afvalstoffenheffing van 100 euro per huishouden is afgeschaft en ondergebracht in de onroerendzaakbelasting (OZB) voor eigenaren en verhuurders van woningen. Alle huurders betalen hierdoor 100 euro per jaar minder gemeentelijke belasting en ook alle woningeigenaren met een woning onder de 2 ton WOZ-waarde zijn goedkoper uit. Per saldo betaalt hierdoor 80 procent van de Nijmeegse bevolking minder gemeentelijke belasting, en is alleen de welvarendste 20 procent wat duurder uit.
 • De OZB-gebruikersheffing voor bedrijfspanden is afgeschaft en ondergebracht in de OZB voor eigenaren van bedrijfspanden. Van alle bedrijfspanden wordt 80 procent verhuurd en van alle kleine ondernemers zit een nog groter deel in een gehuurd pand. Daarmee is Nijmegen de MKB-vriendelijkste gemeente geworden met de laagste OZB-heffing van Nederland voor kleine ondernemers in een gehuurd pand, namelijk 0 euro. Deze lastenverschuiving van huurders naar vastgoedverhuurders zorgt bovendien voor minder leegstand van bedrijfspanden.
 • De rioolheffing voor bedrijven wordt niet langer afgetopt bij een WOZ-waarde van 3 miljoen euro. Daarmee zijn per saldo de lasten verlaagd voor kleinere bedrijfspanden.

Onze belangrijkste plannen voor de komende jaren:

Ons sociale alternatief voor gemeentelijke belastingen

 1. We verlagen de onroerendzaakbelasting (OZB) voor woningen met 20%. Deze lastenverlaging voor woningeigenaren en verhuurders van (sociale) huurwoningen verschuiven we naar de eigenaren van bedrijfsvastgoed, wat in 80 procent van de gevallen vastgoedverhuurders zijn.
 2. De afvalstoffenheffing wordt niet opnieuw ingevoerd zoals de rechtse oppositie (D66, CDA, VVD) in Nijmegen heeft voorgesteld. Huurders zijn met een kostendekkende afvalstoffenheffing 300 euro per jaar duurder uit.
 3. De totale opbrengst van gemeentelijke belastingen verhogen we niet behoudens de inflatiecorrectie en stadsuitbreiding.
 4. Voor bewoners buiten het centrum (groene parkeerzone) en in Dukenburg, wordt de eerste parkeervergunning gratis. Dit wordt deels bekostigd door de prijs van een tweede vergunning op hetzelfde huisadres te verhogen.
 5. De parkeertarieven in Nijmegen worden niet verhoogd, en in winkelcentrum Dukenburg willen we in overleg met de ondernemers de parkeertarieven verlagen.
 6. We behouden het goedkope avondparkeren in garages voor 50 cent per uur.
 7. We schaffen de hondenbelasting voor de eerste hond af. Gemiste inkomsten worden deels gecompenseerd door de hondenbelasting voor tweede en volgende honden te verhogen.

 

Stemadvies van de SP:

Stem tegen de Sleepwet!

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een referendum over de zogenaamde sleepwet gehouden. Bij dat referendum mag u uitspreken of u voor of tegen de de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) bent. Met deze wet kan onze geheime dienst (de AIVD) altijd iedereen afluisteren, ook als je nergens van wordt verdacht. Zou jij willen dat de overheid altijd kan weten met wie je belt, wat je appt of welke websites je bezoekt?

Maar we moeten toch terrorisme bestrijden?
Ja, we moeten alles doen om aanslagen te voorkomen. Geheime diensten moeten informatie over verdachten veel beter gaan delen. Ook moeten we voorkomen dat mensen radicaliseren. Daarvoor zijn meer agenten nodig en moeten haatzaaiers worden aangepakt. Het op grote schaal verzamelen van gegevens van onschuldige mensen gaat daarbij echter niet helpen. 

Wat mag de AIVD dan straks allemaal?
De AIVD kan straks op grote schaal informatie van mensen verzamelen die nergens van worden verdacht. Deze informatie mag ook gedeeld worden met andere landen. Zonder te weten wat die landen met al die informatie over Nederlanders gaan doen. Ook mogen de geheime diensten alle nieuwe technologieën gebruiken om af te luisteren of te hacken.
Van je smartphone tot je Ipad en alle technologieën die in de toekomst worden ontwikkeld. 

Wat kan ik daaraan doen?
Het referendum is een middel voor mensen om politici terug te fluiten als zij besluiten ­nemen die we helemaal niet willen. De regering weigert te luisteren naar de mening van de mensen. Maar de democratie is van ons allemaal. We moeten onze democratische rechten niet laten afpakken. Daarom kun je op 21 maart stemmen. Zeg nee tegen de Sleepwet en tegen politici die niet naar je willen luisteren.

Doe mee

4 jaar geleden werd de SP de grootste partij, dat hebben we gemerkt.

In Nijmegen laat de SP zien dat een sociaal alternatief mogelijk is. De stad ligt er goed bij en de sociale voorziening hebben we in tijden van bezuinigingen overeind kunnen houden. Maar we zijn er nog niet, en de rechtse wind uit Den Haag belooft slecht weer. Jij bent nu aan zet. Help daarom mee de SP de grootste want een sociale stad is niet vanzelfsprekend!

Neem contact op met de SP in Nijmegen:

SP Nijmegen
Molenweg 95
6543 VA Nijmegen

T 024 3229388

E nijmegen@sp.nl

 Je kan ook online meehelpen met de verkiezingscampagne.

 • Volg ons op facebook, twitter of instagram.
 • Laat jouw vrienden en volgers weten dat je SP gaat stemmen en waarom.
 • Deel onze berichten op social media.
 • Wil je op de hoogte blijven wanneer er nieuws is om te delen? Geef je dan op voor de campagne-whatsapp. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laaste nieuwtjes. Stuur ons een berichtje om je aan te melden: nijmegen@sp.nl
 • Geef je facebook- of twitterprofiel campagnestijl mee:

Facebook-omslag (klik met rechtermuisknop om op te slaan)

Foto: SP

Twitter-omslag 

Foto: SP

Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website